Als 3 exen vechten om een been, gaat de 4e…?

Ooit zaten ze samen in de Volksunie en in het college in Bilzen: Johan Sauwens, Bruno Steegen en Frieda Brepoels. Maar de liefde is bekoeld, de politieke wegen gingen uiteen en nu trekken ze elk een andere lijst: CD&V, Open VLD Plus en N-VA. De vraag is of die strijd niet in de kaart zal spelen van een lachende 4e partij: Pro Bilzen, die ook heel sterk staat in de stad. En wat met Vlaams Belang?

“Goed zo, verder zo”. Dat is de slogan van burgemeester Johan Sauwens (CD&V-Nieuw). “Ik wil het beleid verder zetten, de huidige dynamiek handhaven”, zegt hij daarover. De ambitie voor de verkiezingen is 12 zetels binnenhalen. Dat is er 1 meer dan nu.

Concreet wil Sauwens in Bilzen graag één loket van de stad en het OCMW, waar de bevolking met alle vragen terecht kan.

Ook wil hij de komende zes jaar een tweede tunnel onder het spoor tussen Bilzen en Beverst realiseren, 200 nieuwe bouwplaatsen vrijmaken, onder meer in Eigenbilzen en Bilzen zelf, 30 nieuwe bedrijven aantrekken en een kindercrèche oprichten.

“Niet meer verder zo: afbouwen”

Ooit de poulain van Sauwens, maar al een tijdje een politieke tegenstander Bruno Steegen van Open VLD Plus wil een andere weg met Bilzen inslaan. “Ik zou een realistisch financieel beleid voeren: geen peperdure prestigeprojecten meer, de schuldenlast en het huidige gronden- en pandenbeleid afbouwen”, zegt hij.

“Ik wil van Bilzen weer “the place to be” maken van de regio Zuidoost-Limburg, een gezellig handelscentrum met heel wat winkels en horeca.”

Ondanks de andere prioriteiten delen Sauwens en Steegen wel dezelfde economische visie: meer bedrijven voor meer jobs. “Belangrijk is om bedrijven aan te trekken op ons industrieterrein zodat er nieuwe tewerkstelling komt,” zegt Steegen.

Steegen hoopt op hetzelfde resultaat als 6 jaar geleden: 8 zetels. Burgemeester worden ziet hij ook wel zitten: “Ik wil graag burgemeester worden, ik ben dat in het verleden ook al 3 jaar geweest.”

(De partij heeft momenteel 7 zetels omdat Noëlla Appermans in 2008 naar LDD ging en als onafhankelijke in de gemeenteraad bleef zitten, red.).

Een derde strijdbroeder, of beter –zuster

Na bijna 20 jaar afwezigheid is Frieda Brepoels terug in Bilzen, met één doel: burgemeester worden. Daarvoor zal ze zelfs haar mandaat in het Europees Parlement laten. “N-VA heeft de ambitie om mee te besturen, om de verandering die Bilzen nodig heeft, te realiseren. Hoeveel zitjes daarvoor nodig zijn, kan Brepoels niet zeggen. “Met een handvol verkozenen zal dat niet lukken. En het zal niet alleen afhangen van mijn persoonlijk resultaat, maar ook van dat van de hele ploeg.”

Op de wensenlijst van N-VA staat alvast een sociaal huis waarin alle sociale taken van de gemeente samenkomen met een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie.

Daarnaast moet er wel een mobiele dienstverlening van de gemeente komen voor mensen die niet naar het gemeentehuis kunnen komen, of geen toegang hebben tot het internet om de zaken te regelen.

Brepoels wil als burgemeester in samenspraak met de burger een “globaal strategisch plan voor Bilzen” uitwerken, met daarin: ruimtelijke ordening en woonbehoeften, de RUP’s en PRUP’s, behoeftes van bedrijven, “om alles terug in handen te leggen van de verkozenen en niet van projectontwikkelaars”.

De partij wil Bilzen ook fietsvriendelijker maken, een fuifzaal of jeugdcentrum voor de jongeren oprichten en een stadsdepot maken voor de handelaars die hun producten krijgen aangeleverd met elektrische wagentjes.

Oh ja, Brepoels belooft ook de bevoorrechte plaatsen voor de burgemeester en de schepenen op de markt af te schaffen.

Als 3 honden vechten…

Nu de rechterkant van het politieke spectrum steeds drukker wordt, wat betekent dat voor de verenigde linkse krachten van Pro Bilzen? Als Pro Bilzen even sterk blijft, en de (centrum)rechtse stemmen meer verdeeld raken onder CD&V, Open VLD Plus, N-VA en Vlaams Belang, komt Pro Bilzen misschien als grootste partij uit de stembus.

De partij heeft nu 7 zetels, 4 minder dan CD&V en 1 minder dan Open VLD Plus. Als N-VA alleen van die laatste 2 partijen stemmen afsnoept, ligt de weg naar het burgemeesterschap wel wagenwijd open. “Elke goede lijsttrekker hoopt dat de omstandigheden zich voordoen waardoor hij burgemeester kan worden”, zegt lijsttrekker Guy Swennen.

“Een goed resultaat is een zetel meer halen, een heel goed resultaat: twee zetels winnen.”

“Met gebundelde krachten maar met behoud van de eigen identiteit hebben we zes jaar lang bewezen een hechte ploeg te zijn, met een frisse inbreng in het beleid”, zegt Swennen. “Samen werken, goed voor Bilzen. Dat typeert onze ploeg.”

Swennen wil niet ingaan op concrete projecten maar wil – zoals CD&V- “verder doen zoals we bezig zijn”. “We willen alles uitvoeren wat nu uitvoeringsklaar is. In Bilzen is dat een heel lange lijst. De uitbouw van onze infrastructuur is zeer veelzijdig. De bevolking weet dat. Er twee of drie projecten uitkiezen, zou de waarheid geweld aan doen.”

“Binnen zes jaar hopen we dezelfde grote stappen vooruit gezet te hebbenn als we in de voorbije zes jaar hebben gedaan.”

Vlaams Belang wil “wegen op het beleid”

Lijsttrekker voor Vlaams Belang Annick Ponthier is positief over de komende verkiezingen en de kansen van haar partij, hoewel de rechterhelft van het politieke spectrum al goed gevuld is in Bilzen en hoewel de partij voor de andere partijen volgens Ponthier niet in aanmerking komt als coalitiepartner. “Het cordon sanitaire is voor onze partij onaanvaardbaar, maar wordt door alle andere partijen gesteund en toegepast.”

Het cordon sanitaire doorbreken is ook niet de inzet, Ponthier ziet eerder een andere rol weggelegd voor haar partij. “Voor mij staat een goed resultaat gelijk aan een resultaat waarmee wij kunnen wegen op het beleid, binnen de meerderheid als het kan, in de oppositie als het moet”, zegt ze.

“Over zes jaar wil ik wonen in een vrije, leefbare en veilige gemeente. Veiligheid is het hoofdthema voor onze partij. We willen in Bilzen meer “blauw” op straat en meer mobiele beveiligingscamera’s.”

“Daarnaast willen we de kernwinkelgebieden versterken, een carpoolparking aanleggen, een voorrangsregeling invoeren voor de eigen inwoners bij het toekennen van sociale huisvesting, en vooral de gemeentebelastingen laten zakken van 8,4% nu naar 8,0%.”

“Ik zou ook zeker het pamperbeleid van de vreemdelingen een halt toeroepen: nutteloze en geldverslindende initiatieven stopzetten zoals de integratieraad en de subsidiëring van allerlei multiculturele initiatieven.”

Anke Fransen

Meest gelezen