De Wever: "Ik zal me opstellen als bruggenbouwer"

Bart De Wever, N-VA en uitdager in Antwerpen, benadrukt in zijn beloften voor “De vragende partij” dat hij een “bruggenbouwer” is: “Ik zal er alles aan doen om stad en rand niet te verdelen maar samen te brengen rond de tafel”.

"Als Antwerpen straks in handen valt van de N-VA, dan zal Bart De Wever er alles aan doen om de splitsing van België af te dwingen." En: "Ik vind dat een gevaar voor Antwerpen". Dit verwijt smeet huidig burgemeester Patrick Janssens tijdens meerdere interviews in de felle strijd met zijn uitdager Bart De Wever.

Via “De vragende partij” probeert De Wever die aanvalsstrategie te counteren. Hij profileert zich als een man van de verzoening.

“Niet verdelen”

Zoals we ze gevraagd hadden, stuurden de meeste lijsttrekkers hun beloften in over het meest gesteunde voorstel en twee andere voorstellen naar keuze uit de top tien van "De vragende partij".

In Antwerpen - hoe kon het anders – gaat het over het heikele dossier van de overkapping van de ring, dat stad en rand verdeelt. Voorstellen over die ring werden met stip naar de eerste en tweede plaats gestemd in de pikorde van de voorstellen over de stad Antwerpen.

De Wever maakt van de gelegenheid gebruik om zich te profileren: “Ik zal me als een bruggenbouwer opstellen tussen stad en rand zodat we de Antwerpse regio opnieuw in beweging krijgen en welvaart verzekeren voor iedereen."

Hij ontkent uitdrukkelijk dat hij mensen tegen elkaar wil opzetten: "Ik zal er dus alles aan doen om stad en rand niet te verdelen maar samen te brengen rond de tafel. We zitten immers in hetzelfde schuitje. Geluidshinder en vervuilde lucht trekken zich niets aan van gemeentegrenzen. En infrastructuur laat zowel in de stad als in de voorstad littekens na als je dit niet oordeelkundig aanpakt.”

“Aandacht voor de districten”

In zijn tweede belofte gaat De Wever door op hetzelfde elan van  “bruggenbouwer”. De indiener van het voorstel wil het Veloproject - huren van stadsfietsen - ook buiten het stadscentrum laten organiseren.

De Wever wil ook hier een figuurlijke brug bouwen, deze keer tussen centrum en de districten: “De N-VA wil sowieso meer aandacht geven aan de mensen die buiten de Singel wonen. Volgend jaar al breiden we het Veloproject uit naar linkeroever.”

Getrouw aan dé prioriteit van de N-VA in haar gemeentebeleid, denkt hij meteen een het financiële plaatje: “Om het Veloproject stapsgewijs uit te breiden over Antwerpen halen we middelen uit reclame-inkomsten op de Velostations of op de fietsen zelf. Dat zou nu al tweederde van de totale kostprijs kunnen opbrengen.”

In het slotzinnetje komt de tweestrijd terug naar boven: “Burgemeester Janssens wilde daarvan nooit weten, maar na het lezen van ons programma lijkt hij daarin van mening te veranderen.”

De Wever profileert zich via "De vragende partij" dus als een verzoener die ook denkt aan de stadskas en geeft  een speldenprik aan zijn belangrijkste tegenpool.

Erik Wijnen

lees ook