Eensgezind en toch verdeeld over auto in de stad

Moeilijke thema’s krijgen moeilijke antwoorden, in dit geval over auto’s in stedelijke centra. De lijsttrekkers zijn het er unisono mee eens om de zwakke weggebruiker beter te beschermen, maar ze zijn verdeeld over de strategie, zo blijkt uit hun beloften.

Wie denkt aan gemeenten die worstelen met veel auto's en files, denkt allicht aan Mortsel. De discussie woedt daar volop en de gemeente kreeg al minder leuke prijzen voor het trage verkeer, onder meer van het radioprogramma "Peeters & Pichal" op Radio 1.

Ook nu, in “De vragende partij” stijgt de discussie naar de hoogste top, zoals in vele andere gemeenten:

  • “Ik stel voor dat er een streng verbod komt op vrachtwagens zonder lokale bestemming in het centrum (met de nodige controles) om de verkeersdruk in de Antwerpestraat en de Statielei te verlagen.”

"Zwaar verkeer ontmoedigen"

Burgemeester Ingrid Pira (Groen) lag de laatste jaren binnen en buiten Mortsel onder vuur voor haar pogingen om wagens zo veel mogelijk te weren uit het centrum om de zwakke weggebruiker te beschermen en de gemeente aan de inwoners te geven. Ze zal dus blij geweest zijn toen dit voorstel op plaats 1 kwam.

Haar antwoord: “Op vlak van mobiliteit willen we nu het zwaar doorgaand vrachtverkeer door het centrum van Mortsel ontmoedigen. Geen zwaar doorgaand vrachtverkeer bevordert de leefbaarheid, de luchtkwaliteit en de doorstroming.”

Pira steunt dus het voorstel, ook al zegt ze niet hoe ze een “streng verbod” voor vrachtwagens zal realiseren.

“Nodeloos autovijandig”

Zowat alle andere partijen leggen dezelfde principiële verklaring af. Toch schrijven ze zinnetjes die duidelijk maken dat andere klemtonen gelegd worden.

N-VA lijsttrekker Erik Broeckx is het meest duidelijk: “Het verbeteren van de verkeersdoorstroming is voor N-VA een prioriteit (...). Een autoluwe stad: OK... maar geen nodeloos autovijandige stad!”

Bij Open VLD klinkt het zo: “Het voorstel is spijtig genoeg in de praktijk niet haalbaar.” De partij dringt, zoals ook bijna alle andere partijen, aan op omleidingswegen rond de stad voor zwaar vervoer, maar dat is moeilijk want de gemeente moet daarvoor akkoorden vinden met buurgemeenten en de Vlaamse regering.

De SP.A ziet wel een oplossing die de gemeente zelf kan uitdokteren. De partij pleit voor straten met een doorgangsverbod voor zwaar verkeer en “infrastructuurwerken” om dat verkeer te verhinderen.

"Centrum makkelijk bereikbaar maken"

Ook de politieke discussie in Sint-Niklaas toont een breuklijn over het verkeer van wagens in het centrum van de stad:

  • “Ik stel voor dat er eens gewerkt wordt aan een degelijk mobiliteitsplan, want je verplaatsen in de stad is rond 8 uur en rond 16 uur quasi onmogelijk...”

De huidige burgemeester, Christel Geerts (SP.A), belooft eerst dat een aantal geplande verbeteringen aan omleidingwegen worden uitgevoerd: “Nadien moet resoluut gekozen worden om de stadskern terug te geven aan de zachte weggebruiker en de woonwijken te vrijwaren”.

Andere potentiële beleidspartijen plaatsen de zwakke weggebruiker ook bovenaan het prioriteitenlijstje. Maar Open VLD voegt er aan toe: “Het centrum van de stad moet voor de verdere ontwikkeling van Sint-Niklaas terug gemakkelijk bereikbaar worden”.

En Lier

Een gelijkaardige discussie ontwikkelt zich tussen de lijsttrekkers in Lier. Een voorstel suggereert om de “knip”, een lussenplan in de centrumstraten, terug te schroeven.

De grote partijen zeggen “nee” omdat ze de stad verder autoluw willen maken, maar over de concrete uitwerking daarvan zal nog veel gepraat moeten worden, want de standpunten liggen ver uiteen.

Erik Wijnen

lees ook