Femma breit voor meer stemmen op vrouwen

De vrouwenbeweging Femma, de nieuwe naam voor de KAV, heeft in Genk het stadsplein volgehangen met kleurrijk breiwerk. Ook op 69 andere plaatsen in Vlaanderen hebben de feministen met werkjes van "wildbreien" de aandacht gevraagd om op 14 oktober de stemmen voor vrouwen.
(archieffoto)

Femma vindt de paritaire samenstelling van de kieslijsten, waarbij er evenveel vrouwen als mannen op het stembiljet moeten voorkomen, niet voldoende.

Omdat 80 procent van de lijsttrekkers bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een man is, en vandaag slechts 10 procent van de burgemeesters een vrouw is, wil de vrouwenbeweging dat er op 14 oktober massaal op vrouwen gestemd wordt.

Femma steekt haar feministische motieven niet onder stoelen of banken en vindt dat er een hoge nood is aan meer vrouwelijkheid in onze gemeentes. Om dit onder de aandacht te brengen, werd  vandaag een "brei-guerrilla" georganiseerd. Op zo'n 70 locaties in Vlaanderen werden standbeelden, pleinen, bomen in parken en andere objecten versierd met kleurrijke breiwerken. In Genk werd zelfs het hele stadsplein ingepakt. Bijna 30 objecten als bankjes, bomen en trappen kregen er een warm kleedje.

"Ondanks eerdere wetgeving om de kansen van vrouwen te verbeteren, blijft het eerder uitzonderlijk dat vrouwen de beste plaatsen op de lijst krijgen", vindt Eva Brumagne, algemeen directeur van Femma. "Dat is onaanvaardbaar. Daarom is het belangrijk dat meer vrouwen verkozen worden in de gemeente en provincie, en zo de opstap maken richting nationale politiek."
 

lees ook