Folder verhit de gemoederen in Gooik

In Gooik bereikt de verkiezingskoorts stilaan een hoogtepunt. Afgelopen vrijdag viel bij elke inwoner een folder in de bus waarin het gemeentebestuur de bevolking informeert over het veelbesproken ruilverkavelingsproject. De timing en de stijl van de publicatie zijn niet naar de zin van de lokale SP.A-afdeling die er een verkiezingsstunt in ziet van huidig burgemeester Michel Doomst (CD&V).

“De folder is een luxueus kleurendrukwerk in A3-formaat met heel wat foto’s afkomstig van de Vlaamse Landmaatschappij. De teksten moeten de Gooikenaren overtuigen dat de ruilverkaveling goed is voor de toekomst van de gemeente,” zegt SP.A-lijsttrekker Lode Dehantschutter. “Maar veel vragen blijven onbeantwoord: hoeveel zal het project kosten? Krijgt de bevolking inspraak? Wat zijn de doelstellingen en de valkuilen? Wat met het vele protest tegen het project?”

Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven

Dehantschutter is formeel: “De folder is niks meer of minder dan een verkiezingspamflet. Alleen staat het logo van het gemeentebestuur bovenaan en niet dat van CD&V. Een verantwoordelijke uitgever is nergens te bespeuren. Beseft de gemeentesecretaris misschien dat zo’n publicatie niet door de beugel kan in volle verkiezingstijd?” Hij wil het hier dan ook niet bij laten: “De SP.A Gooik zal klacht indienen bij de Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven. De kost van de folder moet gedragen worden door CD&V en niet door de belastingbetaler.”

“Het gemeentebestuur werkt gewoon door”

Doomst ontkent de aantijgingen met klem: “In de folder staat enkel objectieve en neutrale informatie afkomstig van de gemeentelijke diensten en de Vlaamse Landmaatschappij. Dit gaat immers om een beleidsdomein en niet om politiek getouwtrek.”

Voorts ziet hij geen graten in de timing: “Het gemeentebestuur werkt gewoon door, of er nu gemeenteraadsverkiezingen zijn of niet. Eerder verspreidden we al folders over de jaarmarkt en de atletiekpiste, nu is het ruilverkavelingsproject aan de beurt. Ook zonder verkiezingen was deze folder er gekomen.” Hoeveel de publicatie in totaal heeft gekost, wou de burgemeester niet kwijt.

lees ook