Gezinsbond: "Investeer in het verkeer!"

Ruim 80% van de Vlamingen en Nederlandstalige Brusselaars toont zich tevreden tot uiterst tevreden over de gezinsvriendelijkheid in hun gemeente. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond, naar aanleiding van de gemeenteraads- verkiezingen.

Tussen januari en maart heeft de Gezinsbond ongeveer 10.000 respondenten bevraagd over de "gezinsvriendelijkheid" van hun gemeente.

De respondenten kregen onder meer de vraag 7 thema's te rangschikken als zijnde bepalend voor gezinsvriendelijk. De respondenten vonden 1) school en opvang, 2) vrije tijd en samenleven en 3) verkeersveiligheid en mobiliteit de drie belangrijkste thema's wat betreft gezinsvriendelijkheid.

Over de eerste twee thema's blijken de respondenten heel erg tevreden te zijn. De Gezinsbond raadt de gemeenten aan om binnen deze domeinen nog meer inspanningen te leveren, kwestie van de sociale cohesie te bevorderen.

Verkeersveiligheid en mobiliteit geven binnen de 7 thema's de meeste aanleiding tot ontevredenheid. Uit de bevraging blijkt dat gezinnen comfortabelere en veiligere fiets- en wandelpaden willen. Ook willen de respondenten logische, duidelijke en veilige verkeerscirculatie voor alle weggebruikers.

In Brussel minder tevreden dan in Vlaanderen

Uit de antwoorden blijkt dat er een groot verschil bestaat in tevredenheid naargelang de woonplaats van de respondent. Op het vlak van wonen is de kans op tevredenheid globaal gezien groter voor wie in de rand of landelijk woont, behalve wat bereikbaarheid van gemeentediensten betreft. Daar tegenover staat dat men in de steden tevreden over bereikbaarheid en het aanbod van het openbaar vervoer. Het landelijk wonen scoort dan weer gemakkelijker inzake tevredenheid als het gaat over leefbaarheid van woonwijken en het aanbod van voorschoolse opvang.

Opvallend: uit de antwoorden van de Nederlandstalige Brusselaars leidt de Gezinsbond af dat de tevredenheid van de Brusselaars lager is dan die van de inwoners in Vlaanderen. Op vlak van onthaalbeleid, wonen, onderhoud van het openbaar domein, armoedebestrijding, milieu- en gezondsheidsaspecten, leefbaarheid van de woonwijken, ... scoort Brussel lager dan de rest van Vlaanderen. Op één punt komt de hoofdstad wel positief naar voren. Brusselaars waarderen het uitgebreide openbaar vervoersnet in de stad.

Naast deze algemene conclusies zal de Gezinsbond de komende weken de resultaten ook terugkoppelen naar de lokale afdelingen in elke gemeente. De bedoeling is dat er dan acties worden georganiseerd om de pijnpunten van het gemeentelijk beleid bloot te leggen en/of te verbeteren.

lees ook