Open VLD Oostende wil "weg uit rood"

Een coalitie zonder de socialisten in Oostende: dat is het doel dat Bart Tommelein nastreeft, de lijsttrekker van Open VLD. Hij heeft dat klaar en duidelijk gezegd op een kopstukkendebat in het Kursaal. Het lijkt erop dat de liberalen hun zinnen hebben gezet op de burgemeesterssjerp.

De afgelopen zes jaar is Oostende bestuurd door een coalitie van SP.A, Open VLD en CD&V. De socialisten van burgemeester Jean Vandecasteele hebben wel de absolute meerderheid in de gemeenteraad en hebben flink gewogen op het beleid, en dat heeft de coalitiepartners duidelijk gefrustreerd.

CD&V-lijsttrekster Krista Claeys heeft geen spijt, zegt ze. “Er is heel wat gebeurd, maar er is nog heel wat te doen in Oostende. Wij denken niet aan de oppositie, maar het is natuurlijk de kiezer die beslist.” Mocht de huidige coalitie doorgaan, eist ze meer dan één schepenambt op voor haar partij.

Bart Tommelein (Open VLD) wil graag meer liberale accenten in het beleid. Hij heeft het over “de weg uit het rood”. Dat slaat dan niet alleen op de stadsfinanciën, maar vooral op de rode coalitiepartner. “Een meerderheid moet mogelijk zijn zonder de socialisten”, zegt hij. “Als de kiezer dat wil, moet dat onderzocht worden.” En Tommelein laat er geen twijfel over bestaan: hij is liever burgemeester in een coalitie met de N-VA dan schepen in een coalitie met de SP.A.

Voor burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) is het duidelijk: “Je kunt merken dat de wil om de SP.A buitenspel te zetten heel duidelijk is.” Hij vindt dat de coalitie de voorbije zes jaar goed werk heeft geleverd en wil er best nog zes jaar aan toevoegen. “U weet waarover deze verkiezingen gaan: tegen de SP.A.”

De oproep van Tommelein vindt niet veel gehoor bij de anderen die hij het hof probeert te maken. “Wij doen niet mee aan een anticoalitie, maar willen een coalitie die Oostende beter maakt”, reageert Wouter De Vriendt (Groen). Hij heeft naar eigen zeggen geen boodschap aan strategische manoeuvres.

Björn Anseeuw, lijstrekker voor N-VA, vindt dat Bart Tommelein met zijn oproep vooral in de kaart speelt van de SP.A, die volgens een peiling van Het Laatste Nieuws toch nog 40 procent zou halen. “De N-VA is de echte verandering en vormt het enige tegengewicht voor de SP.A”, vindt hij.

Lijst Dedecker en Vlaams Belang staan in deze discussie aan de zijlijn. VB-lijsttrekker Christian Verougstraete kijkt vooruit naar 14 oktober, “de enige goede peiling”, en wil wel nadenken over gedoogsteun aan een coalitie. Maar zo’n Wildersiaanse constructie naar Nederlands model lijkt onwaarschijnlijk, want er bestaat nog altijd zoiets als het cordon sanitaire.

Goed bezig of nood aan verandering?

Volgens burgemeester Vandecasteele is er de laatste jaren veel veranderd in Oostende: de stad is netter en veiliger, het budget is onder controle, … “Er is al veel gebeurd, maar er is nog veel werk.” Krista Claeys (CD&V) valt hem bij en wijst onder meer op het toerismebeleid “waarop velen in Vlaanderen jaloers zijn”. Ook Bart Tommelein vindt dat zijn liberale schepen in het college goed werk heeft geleverd, maar legt andere accenten: voor hem moet er gestreefd worden naar een financieel evenwicht voor de stadsfinanciën, en dat moet zonder nieuwe lasten.

De oppositie ziet de dingen helemaal anders. Wouter De Vriendt (Groen, foto) wil “een positief alternatief” bieden en zet onder meer in op meer betaalbaar wonen en werkgelegenheid. “Wij hebben onze job gedaan en dat is oppositie voeren”, zegt hij, maar is wel bereid om deel te nemen aan het beleid.

Ignace Vandewalle (Lijst Dedecker), de rechterhand van Jean-Marie Dedecker, schopt helemaal in de stijl van zijn partijvoorzitter tegen de schenen van het establishment en omschrijft Oostende als het “Palermo van de kust” onder de dictatuur van “keizer Johan” (Vande Lanotte, nvdr.). Zo noemt hij het systeem van het betalend parkeren een totale mislukking, die moet worden afgeschaft. Hij oogst daarmee wel wat applaus in de zaal, maar de andere lijsttrekkers lachen zijn suggestie weg.

Björn Anseeuw (N-VA) vindt dat de meerderheid veel problemen onder de mat veegt, onder meer de veiligheidsproblematiek, en noemt de stadsfinanciën een ramp. Burgemeester Vandecasteele erkent dat het beter kan met de veiligheid en somt een hele reeks maatregelen op die zijn genomen en genomen moeten worden. Hij wil ook iets doen aan het onveiligheidsgevoel, dat relatief groot is. Dat kan volgens hem via een systeem van buurtbemiddelaars. Voor Anseeuw is het niet genoeg. “De N-VA is de garantie voor verandering”, betoogt hij.

Vlaams Belang blijft hameren op de veiligheid, heeft het over een “economisch kerkhof” en de arrogantie van de macht van de SP.A. Hij vindt dat er “dringend moet worden opgetreden” tegen het teveel aan niet-Belgen bij de leefloners in Oostende. En ja: “Ze moeten zich aanpassen aan onze cultuur.”

Een hele reeks onderwerpen passeert de revue en elke partij licht een aantal voorstellen toe. De oppositiepartijen focussen op wat beter kan/moet, de meerderheid belicht vooral wat er allemaal is gerealiseerd.

Zin of onzin van debatten

Alle sprekers vinden het goed dat er in deze verkiezingsstrijd zo veel debatten zijn. “De mensen krijgen zo de kans om politici beter te leren kennen en hen in te schatten”, vindt Wouter De Vriendt. Voor Krista Claeys is het een gelegenheid om haar concurrenten beter te leren kennen, maar ze waarschuwt ook voor “het gevaar van slagzinnen”.

Dat wordt geïllustreerd als het gaat over het sociaal beleid en de gemoederen enigszins verhit raken. “Het OCMW moet zich meer bezighouden met de integratie van kansarmen, en niet met het seniorenbeleid”, vindt Bart Tommelein. Wouter De Vriendt betoogt dat er een gebrek is aan coördinatie tussen de stadsdiensten en het OCMW en wijst Tommelein er fijntjes op dat Open VLD in de meerderheid zit. “Het zijn de socialisten die daar beslissen”, reageert Tommelein furieus. “Je hebt het verschil niet kunnen maken en dat is jammer voor jou”, strooit Björn Anseeuw zout in de wonde.”Het is soms niet gelukt”, moet Tommelein toegeven.

De burgemeester verheft zich boven het strijdgewoel. “Als die nieuwe coalitie (zonder de SP.A, nvdr.) er komt, zal er de komende zes jaar niet echt veel gebeuren”, concludeert hij. Vandecasteele somt een hele reeks realisaties van het huidige bestuur op. “De SP.A is nog altijd de beste partij voor Oostende.” De burgemeester pleit voor een sterke coalitie “die degelijk werk kan afleveren”.

“Met zwartgalligheid lossen we het niet op”, vindt Krista Claeys. En mocht u er nog aan twijfelen: het woord is aan de kiezer. “We moeten de beslissing van de kiezer afwachten, en laten we daar respect voor hebben”, dixit Ignace Vandewalle.

Rik Arnoudt

lees ook