Recordaantal faillissementen in september

De voorbije maand zijn er in ons land 1.190 bedrijven failliet gegaan. Dat is het hoogste maandelijkse cijfer dat ooit is opgemeten. Vooral de horeca en de bouw worden getroffen.

Sinds het begin van het jaar zijn volgens het studiebureau Graydon al 7.959 ondernemingen failliet gegaan. Dat is 4,65% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. In totaal zijn er 15.956 banen verloren gegaan als gevolg van faillissementen. Dat is een stijging met 14%. 

Opvallend is dat er in Vlaanderen meer bedrijven over de kop gingen (+ 9,24% met + 16% jobverlies) terwijl er in Wallonië een daling was van het aantal faillissementen (- 2,4%), maar dat leidde in de regio wel meer banenverlies (+ 21%).

Sectorieel worden vooral de horeca en de bouw getroffen. Graydon merkt op dat het ondernemingsvertrouwen steeds verder daalt door de twijfel over de euro, dat aankopen worden uitgesteld en het moeilijker wordt om kredieten te krijgen. Veel kmo's raken door hun reserves heen en ook grotere ondernemingen komen in de problemen. De volgende maanden verwacht Graydon dan ook niet echt beterschap.