Wat verandert er vanaf 1 oktober?

Overstappen van gsm-operator wordt voortaan makkelijker en fouten op kassatickets zullen strenger worden bestraft, maar er zijn nog veranderingen. Een overzicht.

De Vlaamse overheid zal vanaf 1 oktober 2012 ook mensen kunnen aanwerven op basis van hun ervaring, zelfs als ze niet over het vereiste diploma beschikken. Tot nu toe was een diploma het enige bekwaamheidscriterium bij de Vlaamse overheid.

Hoewel het hebben van het vereiste diploma de algemene regel blijft, zullen voortaan ook kandidaten met "eerder verworven competenties" (EVC) kunnen worden aangeworven.

Voor het beoordelen van die competenties zal de VDAB worden ingezet. Bij een gunstige beoordeling zullen kandidaten een getuigschrift ontvangen dat zeven jaar geldig is en waarmee ze kunnen deelnemen aan een selectieprocedure voor aanwerving bij de Vlaamse overheid.

Ook kandidaten met buitenlandse diploma's die niet erkend zijn, zullen op die manier kunnen deelnemen aan een selectieprocedure. Voordien was het voor de Vlaamse overheid enkel bij schaarste op de arbeidsmarkt mogelijk om af te wijken van de diplomavoorwaarden.

Voorkooprecht op percelen eenvoudiger te checken

Wie een bepaald perceel op het oog heeft, zal vanaf 1 oktober zelf kunnen nagaan of daar een voorkooprecht op rust. Ook het aanbieden of uitoefenen van dat recht zal voortaan elektronisch kunnen.

Tot nog toe was het voor de aanbieder van voorkooprechten geen sinecure om uit te zoeken of op een onroerend goed een recht van voorkoop van toepassing is. Daarvoor was meestal een uitvoerige en langdurige zoektocht langs diverse bronnen nodig.

Maar vanaf 1 oktober zullen professionelen - zoals notarissen of aankoopcomités - daarvoor aan de slag kunnen met het e-voorkooploket, waarop het themabestand te raadplegen is dat vermeldt of er al dan niet een voorkooprecht geldt. Het wordt meteen de enige manier om voorkooprechten aan te bieden en uit te oefenen.

Particuliere kandidaat-kopers, landbouwers en ondernemers kunnen dan weer terecht op het geoloket, via de website van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen www.agiv.be/gis/.

Luxemburg verplicht winterbanden bij winters weer

Vakantiegangers opgelet, vanaf 1 oktober zijn in het Groothertogdom Luxemburg winterbanden verplicht voor iedereen. Er staat een boete van 74 euro op een inbreuk.

Als autobestuurders geen vier winterbanden op hun auto steken, moeten zij hun wagen in de garage laten bij ijzel, opgehoopte sneeuw, smeltende sneeuw, ijsplekken of rijm. Ook kunnen bestuurders hun auto achterlaten op bepaalde parkeergelegenheden op de openbare weg.

Nieuwe hoofdredactie voor Het Laatste Nieuws en VTM-nieuwsdienst

Het Laatste Nieuws krijgt op 1 oktober een nieuwe hoofdredactie: het duo Margot Moeseke en Wim Verhoeven volgt er Paul Daenen op, die sinds 1996 de leiding van de krant had.

En ook elders in de media verandert een en ander. Zo wordt Kris Hoflack op 1 oktober algemeen hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst. Hoflack wordt verantwoordelijk voor alle programma's die onder de nieuwsdienst vallen, met name de dagelijkse nieuwsuitzendingen, "Stadion", "Telefacts", "Royalty" en "Het Weer".

Bij de openbare omroep wordt Stijn Ombelets, voormalig communicatiedirecteur van Agoria, de nieuwe algemeen woordvoerder en communicatiemanager van de VRT. Hij volgt vanaf 1 oktober Brigitte Vermeersch op.