Werkloosheid in Vlaanderen opnieuw gestegen

De werkloosheid in Vlaanderen is de voorbije maand september gestegen. Er zijn nu 216.222 werkzoekenden, 8 procent meer dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar. De totale werkloosheidsgraad in Vlaanderen ligt op 7,28 procent.

De toename is deels te wijten aan de tragere uitschrijving van uitzendkrachten. Die moeten nu eerst tien dagen werken vooraleer ze uit de werkloosheidsstatistieken verdwijnen. Deze nieuwe methode leidde de voorbije maanden ook al tot hogere werkloosheidscijfers.

Maar ook de slabakkende economie speelt een rol. In juni waren er 3,8 procent meer werklozen, in augustus ruim 6 procent en in september bedroeg de toename al 8 procent.

Vooral de jongerenwerkloosheid stijgt sterk. In september waren er 56.000 min 25-jarigen werkloos, dat zijn er 15 procent meer dan vorig jaar. Ook het aantal jongeren in de beroepsinschakelingstijd, de wachttijd voor jongeren om recht te hebben op een uitkering, steeg sterk (+16 procent).