300 extra opvangplaatsen tijdens de winter

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) ontrolt nu al het federaal winterplan voor daklozenopvang in Brussel. De aanpak verschilt niet veel van die van vorig jaar, alleen is alles beter voorbereid. De Block voorziet 300 extra opvangplaatsen.

“We gebruiken dezelfde locatie als vorig jaar”, aldus De Block. “Toen moesten we alles in een dag en een nacht regelen, nu hebben we deze zomer alle voorbereidingen al getroffen.” De staatssecretaris heeft duidelijk geleerd van de opvangcrisis vorig jaar. Ze benadrukt wel dat ze enkel extra opvangplaatsen voorziet. “Het is de bedoeling dat we eerst de 400 plaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk gewest vullen en dat wij pas daarna inspringen.” In het totaal zijn er dus zo’n 700 plaatsen ter beschikking.

Hoeveel de opvang gaat kosten weet De Block nog niet. Het is moeilijk te voorspellen wanneer de andere opvangplaatsen vol zullen zijn en wanneer het te koud zal worden. “De factuur volgt pas achteraf”, klinkt het. Ze heeft wel budget voorzien, maar door samenwerking met de privésector zou de factuur sowieso erg laag blijven.

Mochten de 700 plaatsen niet voldoende zijn, dan is er een noodprocedure voorzien. “We zijn beter voorbereid om indien nodig nog plaatsen bij te maken. Al wordt dat budgettair wel moeilijk.”