"Eén verantwoordelijke instelling voor de klant"

Jannie Haek, de baas van de NMBS-Holding, erkent dat de huidige drieledige structuur bij de spoorwegen niet werkt. In "Terzake" pleitte hij ervoor om de klant centraal te stellen. Maar of dat moet met een eenheidsstructuur, dan wel met een tweeledige structuur, liet hij in het midden.

Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) wil de huidige drieledige structuur van de spoorwegen met de NMBS Holding, de exploitant NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel vervangen door een tweeledige structuur, met een spoorwegexploitant en een infrastructuurbeheerder.

Haek wil zich niet uitspreken over wat nu het beste alternatief is. "Een structuur met zo weinig mogelijk entiteiten", was zowat het meest concrete dat hij kwijt wilde.

"We moeten de klant centraal stellen", vindt Haek. "De klanten moeten zich kunnen wenden tot één instantie die verantwoordelijk is." Dat wijst erop dat hij voorstander is van een soort eenheidsstructuur, maar dat wil Haek niet met zo veel woorden gezegd hebben. 

Hoe dan ook vindt Haek de spoorstaking "een spijtige zaak", zowel voor het spoorwegbedrijf, voor de klanten, maar volgens hem ook voor de vakbond.