"Op een wachtlijst kan je niet wonen"

Peter Mertens, PVDA-lijsttrekker in Antwerpen, hekelt de lange wachtlijsten voor sociale woningen in Vlaanderen. "Een kwart van de bevolking geeft 40 á 50% van het maandloon aan een woning", zegt Mertens in een debat in "Terzake".

Betaalbaar wonen is een absolute prioriteit voor alle partijen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Opvallend: huren is veel duurder dan een woning kopen.

SP.A-minister Freya Van den Bosche heeft een huis gekocht in het centrum van Gent. "Alles is hier bij de deur."

Graaf Leopold Lippens (Gemeentebelangen) is burgemeester van Knokke. Op de vraag hoeveel huizen hij in zijn bezit heeft, antwoordt hij: "Heel weinig, want mijn "kinders" hebben ze nu."

Peter Mertens, lijsttrekker van de PVDA in Antwerpen, huurt zijn woning. "Ik huur bewust, in Antwerpen. Trouwens, 53% van de Antwerpenaars huurt een woning."

Arme mensen wijken uit naar stadsrand

In Kraainem, waar de duurste huizen te vinden zijn in Vlaanderen, betaal je gemiddeld 380.000 euro als je een woning wil kopen. In Ronse kan je al een woning vinden voor 125.000 euro, daar is het dan ook goedkoper wonen.

Woningen in Knokke sluiten met hun kostenplaatje het dichtst aan bij de Kraainemse woningen. "Wij doen ook wel inspanningen voor betaalbare woningen", zegt Lippens. "U kan een woning kopen in Knokke van 250.000 euro."

In de stad Antwerpen huurt 53% inwoners van zijn of haar woning. Volgens Peter Mertens zullen de armsten uit het stadscentrum verdreven worden en naar de stadsrand uitwijken. Hij haalt daarbij het voorbeeld van de Luchtbal-wijk aan.

"Knokke als sociale voorbeeldgemeente"

In Gent heeft het stadsbestuur dan weer af te rekenen met een stadsvlucht. De Arteveldestad is te duur volgens de 1.600 jonge gezinnen die Gent verlieten. "Er worden nieuwe woonwijken ontwikkeld aan de dokken", zegt Freya Van den Bossche. "Zelf woningen bouwen en goedkoop ter beschikking stellen is de oplossing."

Ook Lippens wil op die manier meer woongelegenheden creëren. "Wij zullen nog 600 betaalbare woningen bouwen in Knokke", zegt de burgemeester. "Zo kunnen we ook veel jonge mensen aantrekken. Knokke kan een sociale voorbeeldgemeente worden."

Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw wil ook meer inzetten op betaalbaarheid, maar benadrukt de enorme bevolkingstoename waar Vlaanderen mee zal moeten afrekenen. "We zullen grootschalige en kleinschalige projecten moeten opstarten, zo kunnen we op korte termijn bijkomende woningen realiseren."

"Slakkengangenbeleid" van Vlaamse regering

Volgens minister Van den Bossche zal vanaf 2013 één sociale woning op de tien, een serviceflat voor bejaarden zijn. Zo parreert ze de kritiek van Mertens over het tekort aan en de betaalbaarheid van serviceflats.

Mertens benadrukt nog eens dat de wachtlijsten voor de sociale woningen veel te lang zijn. "Er is een wooncrisis en op een wachtlijst kan je niet wonen", aldus Mertens. Ook haalt hij uit naar Van den Bossche: "De regering werkt aan een slakkengangenbeleid".

Van den Bossche reageert geprikkeld: "Wij hebben de investeringen in sociale huisvesting opgetrokken met meer dan een miljard euro naar 2,8 miljard."

Dillen besluit door te stellen dat "de uitdaging niet alleen in het kwantitatieve ligt, maar dat kwaliteitsvolle woningen minstens even belangrijk zijn."

lees ook