"Vakbonden blijven hangen in theoretische discussies"

Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) betreurt de staking bij het spoor die vanavond begint. Volgens hem heeft hij heel concrete voorstellen op tafel gelegd maar zijn het net de vakbonden die de onderhandelingen blokkeren met theoretische discussies. De EU wil intussen niet weten van een geïntegreerd spoorbedrijf.

"De beslissing van de vakbonden om te staken is een eenzijdige beslissing geweest", aldus Magnette. Volgens de minister heeft hij wel degelijk concrete voorstellen over de stiptheid en beschikbaarheid van de treinen op tafel gelegd, maar is daar nog steeds niet over gepraat. En dat ligt grotendeels aan de houding van de vakbonden, stelt hij. "De discussies zijn heel theoretisch gebleven."

Hij ontkent overigens dat hij de onderhandelingen op een drafje wil afhandelen voor hij in januari - hoogstwaarschijnlijk - burgemeester van Charleroi wordt . "Dat heeft er niets mee te maken. De regering heeft me gevraagd om na zes maanden een nota en voor het einde van het jaar een principeakkoord klaar te hebben zodat er voldoende tijd overblijft om het plan voor het einde van de legislatuur uit te werken."

Magnette wijst vanmorgen in enkele kranten ook naar de schade die de staking aan de reizigers en de economie zal toebrengen. Hij blijft echter rotsvast overtuigd van een goede afloop. "Ik hoop dat er na de staking opnieuw in een constructieve sfeer kan worden onderhandeld. Het moét goed aflopen."

De vakbonden voeren actie uit protest tegen de geplande hervorming bij de spoorwegen. Magnette wil de huidige drieledige structuur vervangen door een tweeledige structuur. De bonden willen terug naar een eenheidsstructuur en vrezen vooral voor het statuut van de werknemers. Volgens Magnette is die vrees ongegrond.

EU: geen heil in geïntegreerd spoorbedrijf

Minister Magnette vewijst voor zijn beslissing naar de Europese wetgeving. Vorige week zei EU-commissaris voor Transport Siim Kallas nog gezegd dat hij geen heil ziet in de terugkeer naar geïntegreerde spoorbedrijven zoals die van twintig jaar geleden.

Kallas werkt aan de vierde fase van de liberalisering van het spoorverkeer in Europa, een proces dat volgens hem toch al te lang duurt. Door het splitsen van infrastructuurbeheerder en spoorwegbedrijf zouden de belemmeringen voor de concurrentie moeten weggenomen worden. Ook zou er dan meer financiële transparantie zijn om te vermijden dat spoorwegmaatschappijen met overheidssubsidies elkaar gaan beginnen concurreren.

Zonder die liberalisering zou het spoor niet op kunnen tegen de luchtvaart in Europa, aldus Kallas.