Afval wordt energie in verkaveling in Roeselare

De stad Roeselare heeft een primeur: de eerste private verkaveling waarbij huizen zullen aangesloten worden op het warmtenet van een afvalverwerker. Op de site "Licht en ruimte" komen 42 appartementen, 12 sociale woningen en 37 individuele woningen.

Milieuzorg Roeselare en Menen (Mirom) slaagt er op jaarbasis in het equivalent van 16 miljoen liter stookolie op te wekken via de verbranding van restafval. Met die vrijgekomen energie levert Mirom al warmte aan verschillende stadsdiensten en huizen en daar komt binnenkort een nieuwe verkaveling bij.

"Dit is een slim en creatief antwoord op de vraag hoe mensen in de toekomst energiezuinig en betaalbaar kunnen wonen", zegt Vlaams minister van Energie en Wonen Freya Van den Bossche (SP.A). "Deze nieuwbouw is de eerste in zijn soort. Het is een pioniersproject dat sneller en ambitieuzer is dan veel andere en dat nu al voldoet aan de eis om in 2021 energieneutrale woningen te voorzien. Dit is overtuigend: van hoe je waardeloos restafval verwerkt tot waardevol en duurzaam goed."