1 op 6 gemeenten doet vrijwel niets ter bescherming van natuur

Meer dan 16% van de Vlaamse gemeenten doet zo goed als niets om de natuur te beschermen. Dat blijkt uit het "Natuurrapport van de Vlaamse steden en gemeenten 2006-2012" van Natuurpunt dat is opgesteld naar aanleiding van de lokale verkiezingen.

Natuurpunt zegt dat de rol van de provincies rond natuurbeleid doorslaggevend is en roept Vlaanderen op om opnieuw met gemeenten samen te werken door middel van een bijgestuurd Samenwerkingsovereenkomst.

Van de 228 gemeenten waar Natuurpunt de afgelopen zes jaar natuurgebieden aankocht, stelden 85 gemeenten (37 pct) aankoopsubsidies ter beschikking. Voor aankopen van grote aaneengesloten natuurgebied loopt dat aandeel op tot 61 pct. Dat heeft volgens Natuurpunt rechtstreekse gevolgen voor de bescherming van specifieke soorten planten en dieren. "In gemeenten met grote, aaneengesloten natuurgebieden komen meer soorten voor. Daarnaast is het lokaal beleid ook van belang voor planten en dieren buiten natuurgebieden", zegt woordvoerder Joris Gansemans (kleine foto).

Gemeenten uit Limburg en Vlaams-Brabant zetten zich opvallend beter in voor de bescherming van specifieke planten en dieren, een gevolg van een efficiënt provinciaal natuurbeleid. Gemeten naar de oppervlakte natuur ten opzichte van de totale oppervlakte van de gemeente, is Hoeilaart de meest natuurrijke gemeente van Vlaanderen (58 pct). Net als Oud-Heverlee en As dankt Hoeilaart die plaats in de top drie aan de aanwezigheid van historische natuurgebieden, in casu het Zoniënwoud. Wat betreft de biodiversiteit, het totaal aantal planten en dieren, blijken vooral gemeenten uit de provincies Antwerpen en Limburg goed te scoren, waarbij Dilsen-Stokkem en Genk de ranglijst van de meest soortenrijke gemeente aanvoeren.

Opmerkelijk: Brugge heeft het hoogst aantal vogelsoorten, Genk leidt de rangschikking van het aantal vlindersoorten en Lanaken heeft het hoogst aantal reptielen en amfibieën op zijn grondgebied.

"Gemeentelijk actieplan ten aanzien van een bedreigde soort"

Voor de komende lokale bestuursakkoorden heeft Natuurpunt een aantal beleidsvoorstellen klaar. Centraal daarbij staat de vraag om per inwoner van de gemeente minstens één vierkante meter natuur per jaar te realiseren.

"Daarnaast vragen we dat elke gemeente één actieplan per soortengroep van de Rode Lijst uitwerkt en uitvoert", aldus Ganssemans. Rode lijsten zijn lijsten waarop per land de bedreigde dier- en plantensoorten staan.

"We vragen ten slotte dat de besturen financiële steun voorzien voor de werking van lokale natuurverenigingen", voegt Gansemans daar nog aan toe.

lees ook