"Besef dat het fout was om brief te schrijven"

In een persbericht als reactie op het artikel in De Morgen geeft Veli Yüksel toe dat hij een fout heeft gemaakt door een brief naar een vrederechter te sturen. "Als ik hiermee de indruk wekte de rechtsgang te willen beïnvloeden, dan wil ik mij hiervoor verontschuldigen."

"Ik besef dat het fout was om in mijn hoedanigheid van Vlaams Parlementslid een brief te schrijven aan een vrederechter", begint Yüksel zijn persmededeling.

"Als de deontologische commissie van het Vlaams Parlement mij hierover uitnodigt, dan zal ik hierop uiteraard ingaan en alle nodige informatie verschaffen."

Yüksel zegt dat hij "in eer en geweten geoordeeld" heeft dat hij "een vader kon helpen, die aangaf dat hij zich zelf niet in staat achtte om zijn verhaal op papier te zetten".

"De bewuste brief is niet meer dan een schriftelijk verslag van het verhaal van de man. In de laatste passage van de brief verwijs ik naar de advocaat die de noodzakelijke stappen zal zetten. Maar ik besef dat ik deze brief niet had mogen schrijven en mij beter beperkt had door de man uit te leggen hoe ons rechtssysteem in elkaar zit."

"De scheiding der machten is voor mij een essentiële pijler van onze democratie", besluit Yüksel. "Als ik hiermee de indruk wekte de rechtsgang te willen beïnvloeden, dan wil ik mij hiervoor verontschuldigen."

"Geen conclusies trekken uit dit ene foutje"

Veli Yüksel is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober lijsttrekker voor CD&V in Gent. De partij blijft de lijsttrekker steunen. "We gaan geen conclusies trekken uit dit ene foutje dat gebeurd is met de beste bedoelingen, wat betreft zijn kandidatuur of wat Veli verder kan doen", reageert Ludwig Caluwé, CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement.

Caluwé geeft wel toe dat Yüksel een deontologische fout heeft gemaakt, maar zegt ook dat de brief duidelijk om electorale redenen nu pas is uitgelekt.

lees ook