"De stad is niet het probleem, maar de oplossing"

Om de bevolkingsgroei in Vlaanderen op te vangen, zal er veel meer geïnvesteerd moeten worden in de steden. Dat heeft Bart Somers (Open VLD) gezegd in "Terzake 2012". Samen met Meyrem Almaci (Groen) en Bart Laeremans (Vlaams Belang) debatteerde hij over diversiteit en samenleven.

De verwachting is dat de Vlaamse bevolking de komende jaren sterk gaat toenemen. Steden als Mechelen, Brussel of Antwerpen voelen die toename het meest. Bovendien wordt de samenleving almaar diverser. 124 nationaliteiten zijn er in Mechelen, 176 in Antwerpen, zo zeggen Somers en Almaci.

Somers ziet die diversiteit niet als een probleem, hij wijst wel op het belang van een goede spreiding. "Hoe diverser de stad, hoe gemakkelijker ze te beheersen is. Twee gepolariseerde groepen, dat is veel moeilijker", aldus Somers. "Diversiteit is een verrijking, maar je moet wel de moeite doen om ze te ontginnen", klinkt het bij Almaci.

In Grimbergen, de thuisbasis van Laeremans, zijn er een pak minder verschillende nationaliteiten. Maar de gemeente in de rand rond Brussel lijdt wel sterk onder de verfransing, klinkt het. "Het gaat in die mate en in dat tempo dat we als autochtone gemeenschap, als Vlamingen, aan het verdwijnen zijn in de Vlaamse rand. Dan is het onmogelijk om anderstaligen nog voldoende in te bedden."

"Als mensen zich betrokken voelen, gaan ze zich engageren"

Somers daarentegen wil vooral gaan voor een "wij-gevoel". "De mensen in mijn stad hebben heel veel identiteiten, maar ze hebben er één gemeenschappelijk: ze zijn allemaal Mechelaar. Hoe verschillend ze ook zijn. De taak van een burgemeester en een stadsbestuur is inzetten op die identiteit. Dan kan er een gevoel van burgerschap, betrokkenheid en engagement ontstaan."

De Mechelse burgemeester vraagt een inspanning van alle burgers. "In een stad met een grote diversiteit moet iedereen zich een beetje aanpassen aan die nieuwe realiteit, niet alleen mensen die van elders komen. Ook wij moeten aanvaarden dat we nu in de 21e eeuw leven, een eeuw van globalisering."

Almaci ziet in haar stad Antwerpen een "groot probleem van inspraak". De verschillende bevolkingsgroepen worden volgens de Groen-politica door het huidige stadsbestuur van Patrick Janssens (SP.A) niet voldoende gehoord. "Pas als mensen zich echt betrokken voelen, gaan ze zich meer engageren."

De Groen-lijsttrekster erkent dat Antwerpen met een groot probleem van jeugdwerkloosheid zit. De oplossing is volgens haar investeren in onderwijs. Zo wijst ze erop dat er, ondanks de werkloosheid, jobs voor geschoold technisch personeel openstaan in de haven. "Het loopt nog niet zoals het moet. Het onderwijs moet beter op punt staan. We hebben in Antwerpen te weinig scholen. En je zit met een uitstroom van jongeren zonder diploma."

"Spreken we over 20 jaar nog van de Vlaamse rand?"

Laeremans wil de strijd aangaan met wat hij "interculturalisering" noemt. "We moeten op onze strepen staan als het gaat om het verdedigen van onze cultuur", zegt de Vlaams Belanger, die vraagt van de allochtone gemeenschap om "Vlaming onder de Vlamingen" te zijn.

"De jonge Vlaamse gezinnen trekken massaal weg. Als we dat niet tegenhouden spreken we over 20 jaar niet meer van een Vlaamse rand", klinkt het bovendien. Somers ziet culturele diversiteit niet als een probleem. Zowel stigmatiseren -wat Vlaams Belang doet volgens hem- als bepamperen zijn verkeerd, zegt hij.

"Het is juist dat er procentueel gezien meer jongeren met een allochtone achtergrond in de criminaliteit zitten, 4 keer zoveel in Mechelen: 4 procent bij de allochtonen, 1 procent bij de autochtonen. 96 procent van de allochtone jongeren heeft dus niets met criminaliteit te maken. Hou op met het veralgemenen", aldus Somers.

Wat Somers ook duidelijk wil stellen, is dat volgens hem de stad dé samenlevingsvorm van de toekomst is. "De stad is niet het probleem van de 21e eeuw, het is de oplossing", klinkt het. "Ofwel verkavelen we Vlaanderen voort en worden we een suburbane brij tegen 2040. Ofwel zetten we in op de steden en zorgen we ervoor dat ze de demografische groei kunen opvangen. En daarvoor zijn meer investeringen nodig, van de federale en van de Vlaamse regering."

lees ook