Kan Vlaming na 14/10 buiten werkuren naar gemeentehuis?

Heel wat inwoners zijn niet tevreden over de administratieve dienstverlening in hun gemeente. Voor vele mensen die fulltime werken, betekent een uitstap naar het gemeentehuis immers verlof nemen. Dat Vlamingen hun schaarse vakantiedagen liever aan leuke dingen besteden en dat politici dat beseffen, blijkt uit de vele voorstellen, reacties en nu ook beloften op "De vragende partij".

Maar liefst 34 inwoners uit verschillende Vlaamse gemeenten dienden op ons forum een voorstel in voor betere openingsuren van de gemeentediensten of voor een extra elektronisch loket. Deze voorstellen werden massaal gesteund. In 20 gemeenten bereikte een dergelijk voorstel zelfs de top tien van de meest gesteunde voorstellen.

Nu ons verkiezingsproject in zijn eindfase is beland, konden beloften van de politici in verband met de gemeentelijke dienstverlening niet uitblijven. En wat blijkt? Er is hoop voor enkele Vlamingen die een uitstap naar het gemeentehuis nu niet bepaald op hun favorietenlijstje hebben staan.

In negen gemeenten deden de lijsttrekkers van verschillende partijen op ons forum beloften om de dienstverlening tijdens de volgende legislatuur aan te pakken.

Gedaan met de klassieke openingsuren?

Een eerste stap naar een betere dienstverlening zijn betere openingsuren van het gemeentehuis. “Mensen die overdag beroepsbezigheden hebben, moeten ook buiten de klassieke openingsuren toegang hebben tot de stadsdiensten”, vindt Guy D’haeseleer van Forza Ninove. “Het kan niet zijn dat onze inwoners een dag verlof moeten nemen om iets te regelen met de stadsadministratie”, treedt Katie Coppens van SP.A-Groen haar stadsgenoot bij. En zij zijn niet alleen.

Heel wat lijsttrekkers beloven vernieuwde openingsuren. “Nu is het zo dat de werkende mens moeilijk in het gemeentehuis geraakt. Daarom moeten de openingsuren aangepast worden, zodat ook de werkende mens of de schoolgaande jeugd gemakkelijk in het gemeentehuis geraakt”, benadrukt Dominiek Sneppe van Vlaams Belang in Zedelgem.

Maar de lijsttrekkers houden het niet bij vage beloften, ze reiken ook concrete voorstellen tot verbetering aan. Zo wil Jan Jambon van de N-VA in Brasschaat tijdens de middaguren een minimumdienstverlening aanbieden zodat inwoners tijdens hun middagpauze documenten kunnen afhalen.

Collega-N-VA’er uit Ninove, Toon Van Melkebeek, pleit er dan weer voor om de gemeentediensten één avond in de week tot 20 uur en één zaterdagvoormiddag per maand te openen. Ook Open VLD’er Dirk Otte uit Zingem en CD&V’er Arnold Naessens uit Zedelgem beloven de gemeentelijke loketten na de kantooruren en op zaterdag open te stellen.

Griet Vandewijngaerden van SP.A Kortenaken denkt ten slotte na over de mogelijkheid om de gemeentediensten ook op afspraak te laten werken.

Lang leve het internet

Niet enkel betere openingsuren, maar ook meer elektronische dienstverlening kunnen voor de Vlaming soelaas brengen. Zo gelooft Steven Broos van Brasschaat 2012 dat het vergroten van de mogelijkheden via het internet ervoor kunnen zorgen dat er minder verplaatsingen naar het gemeentehuis nodig zijn.

In Bilzen belooft Bruno Steegen, lijsttrekker van Open VLD Plus daarom een goed georganiseerd e-loket waar de Bilzenaar voor zijn documenten terechtkan. Ook Frieda Brepoels van de N-VA in Bilzen verbindt zich ertoe werk te maken van de uitbouw van een e-loket waar zowel inwoners als bedrijven terechtkunnen voor hun administratieve verrichtingen.

Kostenplaatje

Enkele lijsttrekkers wijzen in hun beloften ook op de nadelen van een uitgebreidere dienstverlening. “Ik zal me steeds inzetten voor een efficiënte, logische en optimale dienstverlening in het belang van de Brasschaatenaar, maar zal hierbij ook steeds rekening houden met een verantwoord financieel beheer van de centen van de Brasschaatenaar”, zegt Myriam Van Honste van Open VLD.

En ook Steven Broos van Brasschaat 2012 wijst erop dat de totale personeelskost bij verruimde openingsuren onder controle moet blijven.

Ine De Smet

lees ook