Noodinternaten komen bij Welzijn

De vier noodinternaten van het gemeenschapsonderwijs zullen op termijn onder het departement Welzijn vallen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist . De regering gaat ook zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor de schrijnende noden bij de internaten.

Een opvoeder van het opvangtehuis "De Vloedlijn" in De Haan trok maandag aan de alarmbel over de toestand in de noodinternaten. Hij kloeg over overbevolking, krimpende budgetten, leerachterstand en een gebrek aan medische opvolging.

In het Vlaams Parlement erkenden de bevoegde ministers Pascal Smet (Onderwijs) en Jo Vandeurzen (Welzijn) het probleem en het feit dat er tussen de beide departementen al lang een discussie is over wie voor de internaten bevoegd is.

Smet zegt dat dit voor de toekomst is uitgeklaard. De internaten voor het gewoon onderwijs van het gemeenschapsonderwijs zijn voor Onderwijs, de internaten voor buitengewoon onderwijs en de noodinternaten voor Welzijn.

Groen en Open VLD hadden kritiek op de ministers en vonden dat de Vlaamse regering in de begroting middelen moet zoeken om de grootste noden op te lossen. Smet ging op die vraag in. "We zullen inderdaad voor die schrijnende situaties een oplossing proberen te vinden. Dat zal gebeuren hetzij in de begroting van 2012, als het nog kan, hetzij in de begroting van 2013", aldus de minister.