Peumans: "Brief schrijven kan heel duidelijk niet"

Volgens Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) mag een Vlaams Parlementslid geen brieven schrijven naar openbare instanties om een zaak van een burger aan te kaarten. Peumans verwijst in een reactie op de brief die Veli Yüksel (CD&V) naar een Gentse vrederechter stuurde naar de deontologische code van het Vlaams Parlement. Al wil hij zelf niet gezegd hebben dat Yüksel effectief een inbreuk heeft begaan op de code.

Een volksvertegenwoordiger heeft volgens Jan Peumans een aantal functies als het over de relatie met de bevolking gaat, zeg maar het dienstbetoon. "Hij kan informatie verstrekken aan burgers die hem raadplegen, hij kan doorverwijzen of hij kan bemiddelaar zijn", legt hij uit.

"Maar wat hij nooit kan doen is een brief schrijven naar een openbare instantie of wie dan ook, waarin hij zegt: Ik wens dat u dat en dat op die en die manier oplost. Dat kan dus heel duidelijk niet", is de voorzitter van het Vlaams Parlement formeel.

Hij verwijst onder meer naar artikel 9 in de deontologische code van het Vlaams Parlement. Daarin staat letterlijk:

"Tussenkomsten bij gerechtelijke instanties om de juridische besluitvorming te beïnvloeden, bijvoorbeeld om een proces-verbaal te laten seponeren, zijn verboden."

Deontologische commissie aan zet

Het is nu aan de deontologische commissie van het Vlaams Parlement om te oordelen of Veli Yüksel - die ook CD&V-lijsttrekker is in Gent - echt een fout heeft gemaakt. Daarvoor moet die commissie wel eerst een klacht ontvangen.

De deontologische commissie is samengesteld uit alle erkende politieke fracties in het Vlaams Parlement en wordt voorgezeten door de voorzitter van het Vlaams Parlement zelf. "Het is die commissie en niemand anders die beoordeelt of er inderdaad een overtreding begaan is", zegt Peumans. (zie artikel 35)

Peumans wil zelf niet gezegd hebben of Yüksel met zijn brief een inbreuk op de code heeft begaan. "Het is ook niet aan de voorzitter om daarover te oordelen, maar aan de deontologische commissie."

"Zaak verjaard"

Volgens de woordvoerder van Peumans is de zaak in principe al verjaard. De verjaringstermijn bedraagt 30 dagen, te tellen vanaf het versturen van de brief in september vorig jaar, legt hij aan Belga uit.

Maar er kan een nieuwe klacht ingediend worden, voegt de woordvoerder eraan toe, als de betrokken persoon nu zou merken dat hij of zij rechtstreeks nadeel van de brief van Yüksel heeft ondervonden of als er beïnvloeding gebeurd is.

lees ook