Probeerde CD&V-lijsttrekker Yüksel rechter te beïnvloeden?

De Gentse CD&V-lijsttrekker Veli Yüksel is als Vlaams Parlementslid tussenbeide gekomen in een zaak voor het vredegerecht in Gent. Dat schrijft De Morgen, die een brief van Yüksel aan de vrederechter in handen kreeg en vandaag in de krant heeft gepubliceerd. Of Yüksel de rechter effectief beïnvloed heeft, is onduidelijk.

De Morgen publiceert vandaag een brief van Veli Yüksel die zich als Vlaams Parlementslid richt tot de vrederechter in Gent (zie foto bovenaan). In de brief, die dateert van 30 september 2011, vraagt Yüksel aandacht voor het dossier van een man in een echtscheidingszaak. De man wil het huwelijk nietig laten verklaren op grond van een schijnhuwelijk.

Yüksel legt de rechter het standpunt van de man voor en schrijft aan het einde van de brief dat hij "hoopt" dat de rechter de "bovenstaande elementen in overweging wil nemen". De brief werd gedrukt op briefpapier van het Vlaams Parlement en is ondertekend met "Veli Yüksel, Vlaams volksvertegenwoordiger".

"Een poging tot beïnvloeding die niet strookt met elementaire regels van de scheiding der machten", reageert oud-vrederechter Jan Nolf in De Morgen.

"Ik vraag enkel om de zaak te bekijken"

Yüksel zelf is zich van geen kwaad bewust. In een reactie aan de krant beschouwt hij zijn brief als "een gewone zaak van dienstbetoon". "De man is bij mij geweest omdat hij vond dat zijn advocaat zijn zaak niet goed uitgelegd kreeg. Dus ik heb die situatie in eer en geweten op papier gezet, niet meer en niet minder. Ik vraag niet om in een bepaalde richting tussen te komen, enkel om de zaak te bekijken."

Yüksel benadrukt ook dat hij "echt niet de enige politicus" is "die naar allerlei instanties brieven schrijft om aandacht te vragen voor deze of gene zaak". "Ik probeer gewoon de mensen te helpen."

Nolf vindt het echter "duidelijk dat dit niet kan". "Dit is een poging tot beïnvloeding. Als die volksvertegenwoordiger dat niet inziet, dan stel ik voor dat hij de elementaire regels van de scheiding der machten er nog eens op nakijkt."

Meest gelezen