Studentenkoepel wil snellere aanpak van overlast

Naar aanleiding van de verkiezingen pleit de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) voor een centraal meldpunt voor overlast door studenten. Dat staat in een memorandum van de studentenkoepel. LOKO wil ook de bouw van nieuwe studentenkoten stimuleren.

Na afloop van een verkiezingsdebat dinsdagavond overhandigde de organisatie een memorandum aan de aanwezig politici, waarin onder meer wordt gepleit voor een centraal meldpunt waar eenieder systematische klachten zou kunnen melden over overlast door studenten.Op die manier zou men de problemen diezelfde avond nog kunnen aanpakken.

Dankzij dit meldpunt, dat ook contactgegevens bevat van diverse organisatoren, kunnen studenten en de stad structurele probleemzones beter detecteren en opvolgen. LOKO stelt bovendien voor om het algemene overleg tussen studenten, stad, bewoners en andere betrokken partijen op te waarderen.

Geen studentendorpen

Tijdens het verkiezingsdebat is ook het probleem van studentenhuisvestiging aan bod gekomen. Open VLD-lijsttrekker Rik Daems en aftredend burgemeester Louis Tobback (SP.A) willen studentendorpen creëren buiten de buitenstad om de druk op de woonparkt te verlagen. Dat voorstel wordt echter niet door de andere politieke partijen gedragen. Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) en Fatima Dahmani (Groen) pleitten voor het gebruik van leegstaande universitaire sites zoals het Rega-instituut. Danny Pieters (N-VA) pleitte dan weer voor duurzame studenteninfrastructuur die later gemakkelijk een andere bestemming kan krijgen. Pieters, Tobback en Dahmani zagen ook heil in kangoeroewoningen; Goyvaerts zette in op huursubsidies; Daems op vrijstellingen van onroerende voorheffing en Thijs Van den Brande (CD&V) op het bestrijden van excessen op de markt voor studentenkoten.

LOKO stelt in haar memorandum voor om de bouw van nieuwe, kwalitatieve studentenkoten te stimuleren. Volgens de studentenkoepel dient de stad een aantrekkelijker investeringsklimaat te creëren en moet men samen met de KU Leuven oplossingen om de grote leegstand in de binnenstad aan te pakken. Loko vraagt bovendien ook aandacht voor de discriminatie van buitenlandse en allochtone studenten op de studentenkotenmarkt.

Zelfregulatie fakbars

Het memorandum bevat nog tal van andere voorstellen, zoals de snelle realisatie van een polyvalente zaal en de dagelijkse schoonmaak van de Tiensestraat (waar diverse fakbars zijn gelegen), meer openbare toiletten, meer fietsenstallingen en een tijdige opruiming van de weesfietsen.

De meeste politieke partijen stellen dat de zelfregulering van de fakbars en studenten een kans dient te krijgen. Tobback en Pieters wezen erop dat de huidige fakbars onaangepast en te klein zijn, terwijl Daems het tekort aan fuifgelegenheid aankaartte en Dahmani pleitte voor een concentratie op universiteitsterreinen. Goyvaerts zette in op een lik-op-stukbeleid tegen overlast, terwijl Sander Vandecapelle (PVDA+) pleitte om het geld voor camera's in te zetten voor preventie.

lees ook