"Oostende lijdt al jaren onder braindrain"

In Oostende wil Open VLD het probleem van de kennisvlucht (of braindrain) uit de stad tegengaan. Vanmorgen deelde de partij aan het station de folder "Met de trein van of naar Oostende?" uit om het probleem aan te kaarten én meteen ook oplossingen voor te stellen.

Volgens Open VLD heeft Oostende al jaren te lijden onder een hoge kennisvlucht. “Dat fenomeen, waarbij hoger opgeleiden vaak in de stad blijven wonen waar ze gestudeerd hebben of naar de streek trekken waar ze de meeste kans hebben op een job die aansluit bij hun studiekeuze, vormt een ernstige bedreiging voor de toekomst van onze stad", zegt Open VLD-kandidaat Rudy Blomme. 

"Wij vinden het dan ook vreemd dat de problematiek nog niet ter sprake kwam tijdens de campagne voor de komende verkiezingen. Want we moeten vandaag handelen en niet morgen."

Samen met zijn medekandidaat Kim Van de Weghe deelde hij daarom vanmorgen flyers uit aan het station (foto) om de mensen bewust te maken van het probleem. "Het is belangrijk dat we in dialoog gaan en daarnaast zou het een goede zaak zijn als ook andere partijen hier aandacht aan willen besteden, want de kennisvlucht moeten we samen aanpakken. Wij staan open voor alle constructieve voorstellen", zegt Van de Weghe.

De folder bevat tien concrete voorstellen om het probleem op te lossen, zoals het aantrekken van bedrijven die sterk staan inzake kennis en innovatie, het aanbieden van starterswoningen, kortingen op treinabonnementen voor studenten die pendelen, en het aanstellen van studentenambassadeurs. De stad moet volgens Open VLD ook werk maken van een goed en uitgebreid cultureel aanbod en een gezellige uitgaansbuurt.

lees ook