"Surrealisme nooit ver weg, tijd nu voor goed bestuur"

In het Magrittemuseum in Brussel heeft de N-VA toelichting gegeven bij haar programma. "Het surrealisme van René Magritte, die trouwens 2 jaar in Brussel heeft gestudeerd, lijkt nooit ver weg. Voor N-VA Brussel-Stad daarentegen is goed bestuur kwalitatief, efficiënt, transparant en met respect", klinkt het.
De N-VA koos het museum van de surrealistische schilder Magritte uit om haar programma voor te stellen.

De locatie waar de N-VA haar programma toelichtte, het Magrittemuseum, was dus geen toevallige keuze. "Het huidige stadsbestuur heeft grote invloed uitgeoefend op René Magritte, het surrealisme is nooit ver weg, maar nu is het tijd voor goed bestuur", zei N-VA-lijsttrekker Johan Van den Driessche.

Enkele "surrealistische vaststellingen in Brussel" zijn volgens de N-VA het feit dat er in Brussel-Stad meer dan 50 vzw's zijn waarin vaak politici van de meerderheid terug te vinden zijn, dat er geen klachtendienst is, dat er te veel schepenen zijn en dat sommigen onder hen zelfs geen Nederlands praten.

De partij pleit daarom voor meer transparantie, zoals het opstellen van een duidelijk beleidsplan, de oprichting van een ombudsdienst, het afschaffen van overbodige vzw's en een onafhankelijkere gemeenteraad door het voorzitterschap niet aan de burgemeester toe te vertrouwen.

Dat de N-VA voorstander is van een fusie van de 19 Brusselse gemeenten, is al langer bekend, maar de Brusselse afdeling beklemtoont in haar programma dat een fusie het bestuur van Brussel veel efficiënter zou maken.

En de N-VA zou de N-VA niet zijn, mocht ze niet pleiten voor meer respect voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Zo eist de partij een verplichte tweetaligheid voor burgemeesters en schepenen, en een "volwaardige" Vlaamse schepen die ook bevoegd is voor Nederlandstalig onderwijs en Vlaamse cultuur.

“Als het van N-VA Brussel-Stad afhangt, is de gemeentelijke overheid er niet voor zichzelf maar om zo goed mogelijk de belangen van de inwoners van de gemeente en haar ‘gebruikers’ te behartigen", aldus nog Van den Driessche.

lees ook