"Wonen in eigen streek" is in strijd met EU-recht

Dat je in 69 Vlaamse gemeenten "een aantoonbare band met de betrokken gemeente" moet hebben, is in strijd met het recht van de Europese Unie. Dat vindt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Hij noemt de maatregel, bedoeld om de verfransing tegen te gaan, "een beperking van de fundamentele vrijheden".

De Vlaamse regering heeft in 69 gemeenten -de meeste in de buurt van de taalgrens- voorwaarden gesteld voor mensen die er een huis willen kopen. In het decreet is er een luik "wonen in eigen streek": dat biedt de gemeenten het recht om bij de verkoop van de kavels voorrang te geven aan mensen met "een duurzame band met de streek".

FDF'ers Eric Libert en Christian Van Eycken en het Algemeen Eigenaars- en Mede-eigenaars Syndicaat (AES) eisen van het Grondwettelijk Hof dat het decreet vernietigd wordt. Het hof vraagt daarvoor advies aan het Europees Hof van Justitie.

Ján Mazák, de advocaat-generaal van het EU-hof, heeft zijn advies nu klaar. Hij vindt de voorwaarde "een beperking van de fundamentele vrijheden van de Europese Unie". Want door de voorwaarde wordt aan bepaalde personen het recht ontzegd om huizen te kopen of te huren voor meer dan negen jaar.

Het gaat om een advies aan het Europees Hof van Justitie. Dat moet nog een arrest vellen, maar meestal worden die adviezen gevolgd. Als het arrest ook zo oordeelt, dan zal het decreet gewijzigd moeten worden.