Enkele opmerkelijke uitspraken uit het debat

Het presidentiële debat in de VS was geen flitsende aaneenschakeling van oneliners en gevleugelde uitspraken maar we zetten toch een aantal opmerkelijke uitspraken op een rijtje.

Het debat begon met een komische noot toen president Obama zijn vrouw Michelle "sweetie" noemde en opmerkte dat het hun twintigste huwelijksverjaardag was. Romney wenste hen daarop het beste en zei: "Ik ben er zeker van dat dit de meest romantische plaats is die jullie je konden voorstellen, hier met mij."

Daarna werd het evenwel bittere ernst en ging Romney in de aanval. Een aantal van zijn opmerkelijke uitspraken in het debat.

Over het begrotingstekort

"Ik denk eerlijk gezegd dat het niet moreel is voor mijn generatie om enorm veel meer te blijven uitgeven dan we binnen krijgen, in de wetenschap dat we de last door zullen geven aan de volgende generatie en dat zij de interest en de hoofdsom heel hun leven zullen moeten betalen."

Over reglementering

"Reglementen zijn essentieel. Je kunt de vrije markt niet laten werken zonder reglementen... Je moet reglementen hebben zodat de economie kan werken. Elke vrije economie heeft reglementen. Terzelfder tijd kunnen reglementen buitensporig worden, ze kunnen verouderd worden. En wat er gebeurd is met een aantal reglementen die goedgekeurd zijn in de ambtsperiode van Obama, is dat ze buitensporig zijn geworden en de economie schade toegebracht hebben." 

Over onderwijs en de rol van de overheid

"De juiste koers voor de Amerikaanse overheid, we hebben het over de rol van de overheid, is niet om een economische rol te gaan spelen en winnaars en verliezers te kiezen... Het juiste antwoord voor de overheid is te zeggen, hoe we de private sector efficiënter en effectiever kunnen laten worden. Hoe kunnen we scholen meer competitief maken? Laten we hen een cijfer geven. Ik stel voor dat we onze scholen beoordelen."

Over belastingen

"Ik ben niet zinnens om de belastingen massaal te verminderen en de inkomsten van de overheid te verlagen. Mijn belangrijkste principe is dat er geen belastingverminderingen komen die het begrotingstekort vergroten. Maar ik wil wel de last verlagen die betaald wordt door de Amerikanen uit de middenklasse. En om dat te doen, kan ik de belastingsdruk op de hoge inkomens niet verlagen."

Over de gezondheidszorg

"Het antwoord is niet dat de federale overheid de gezondheidszorg overneemt en de zorgverstrekkers in Amerika verplichtingen begint op te leggen en dokters en patiënten zegt welke behandeling ze kunnen hebben. Dat is de verkeerde manier. De vrije markt en de individuele verantwoordelijkheid werken altijd het best."

Wat zei Obama?

Opvallend in het debat was dat president Obama zijn tegenstander Romney niet aangevallen heeft op een aantal voor de hand liggende punten. Zo bleef de uitspraak van Romney dat 47 procent van de Amerikanen afhankelijk zijn van de overheid en daarom toch niet op hem stemmen, onbesproken. Obama had het ook niet over het verleden van Romney bij de investeringsmaatschappij Bain Capital.

Obama verweet Romney wel dat hij weinig gedetailleerde plannen had en dat zijn berekeningen niet kloppen.  

Over de middenklasse

"Ik denk dat het Amerikaanse volk zich moet afvragen, is de reden dat gouverneur Romney al die plannen om mijn beleid te vervangen geheimhoudt, dat ze te goed zijn? Of is het omdat op een of andere manier de families uit de middenklasse er te veel voordeel van zullen ondervinden? Nee."

Over het belastingplan van Romney

"Als je denkt dat je door de achterpoortjes en de aftrekposten voor de welgestelden weg te werpen, je uiteindelijk niet de rekening zult moeten betalen, dan kan het plan van gouverneur Romney voor je werken. Maar ik denk dat wiskunde, gezond verstand en onze geschiedenis, ons tonen dat dat geen recept is voor meer jobs. Als je de aanslagvoeten vermindert zoals u dat beschrijft, gouverneur, is het niet mogelijk om genoeg aftrekposten en achterpoortjes te vinden die enkel invloed hebben op mensen met een hoog inkomen en die geen last leggen op de middenklasse. Het is wiskunde, het is rekenkunde."

Over kleine ondernemingen

"We hebben een verschil wat de definitie betreft van kleine ondernemingen... Volgens de definitie van gouverneur Romney zijn er een aantal miljonairs en biljonairs die kleine ondernemingen zijn. Donald Trump is een kleine onderneming. En ik weet dat Donald Trump niet graag over zichzelf denkt als iets kleins, maar dat is hoe je kleine ondernemingen definieert."

Over gezondheidszorg

"We hebben dezelfde adviseurs gebruikt en die zeggen dat het hetzelfde plan is. De reden waarom Romney het systeem in Massachusetts ingevoerd heeft, is dat er geen betere manier is om het probleem aan te pakken van mensen van wie geweten is dat ze een bepaalde aandoening hebben."