Fakbars dicht uit protest tegen overlast

In Leuven hebben alle fakbars om 21 uur uit eigen initiatief de deuren gesloten als protest tegen de overlast die "een aantal rotte appels" onder de studenten veroorzaken in de binnenstad.

Met deze actie willen de studentencafés en de faculteitskringen een krachtig signaal geven dat ze het overlastfenomen grondig beu zijn omdat deze alle inspanningen om studentenfeesten veilig en leefbaar te houden voor omwonenden tenietdoen.

De sluiting is eenmalig. Maar in pamfletten, die vanavond verspreid werden, wordt ook gewaarschuwd dat het wel eens een voorproef kan zijn van een definitieve sluiting als de overlast blijft aanhouden.

De actie is ook het startschot van de jaarlijkse bewustmakingscampagne die de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) samen met de hoger onderwijsinstellingen, de stad Leuven, de preventiedienst en de politie in oktober voeren tegen uitgaansoverlast.

In het begin van het academiejaar werd overigens al enkele nieuwe initiatieven genomen. Fakbars zijn voortaan bijvoorbeeld enkel toegankelijk voor studenten en sluiten om vijf uur 's morgens de deuren.