Google en Amerikaanse uitgevers hebben een akkoord

Internetgigant Google en de Amerikaanse Vereniging van Uitgevers (Association of American Publishers, AAP) hebben een akkoord bereikt over de digitalisering van boeken in het kader van het Google Library Project.

In 2005 hadden vijf leden van de AAP een procedure ingeleid tegen Google. De uitgevers vonden dat Google auteursrechten schond met het massaal digitaliseren van boeken uit bibliotheken. Het gaat om boeken die niet meer op de Amerikaanse markt zijn te verkrijgen, maar wel in bibliotheken staan.

Google en de Amerikaanse uitgevers hebben vandaag een akkoord bereikt over de zaak. Volgens een persbericht hebben Google en de AAP "een minnelijke schikking getroffen waardoor surfers toegang krijgen tot boeken die Google voor het project Google Library gedigitaliseerd heeft".

Amerikaanse uitgevers zullen nu kunnen kiezen of ze hun boeken al dan niet beschikbaar stellen in de online bibliotheek van Google. Tevens kunnen ze hun werken uit de virtuele rekken van de bib halen.