Romney doet het goed in het eerste tv-debat

In de Verenigde Staten hebben de Democratische president Barack Obama en zijn Republikeinse uitdager Mitt Romney hun eerste televisiedebat gehouden. Uit peilingen én commentaren blijkt dat Romney de sterkste was in het debat. De discussie ging enkel over binnenlandse thema's en uiteraard speelde de economie daar een grote rol in.

Het eerste debat na een maandenlange campagne waarin beide mannen elkaar in tv-spotjes brutaal aangevallen hebben, verliep beschaafd. Geen van beide kandidaten bracht de ander een verpletterende slag toe en er waren weinig onliners te horen. 

Het was eerder een uitputtingsslag waarin de kandidaten cijfers en feiten aanbrachten om hun standpunt uiteen te zetten en het verschil tussen hen beiden te verduidelijken.

Romney ging van het begin van het debat in het offensief en hij concentreerde zich op de zwakke economische groei en de werkloosheid van 8,1 procent. "Ik ben bezorgd dat we op een weg zitten die geen succes heeft gebracht", zei hij.

"De president heeft een zienswijze die zeer goed lijkt op de zienswijze die hij had toen hij vier jaar geleden kandidaat was, dat van meer uitgeven, meer belastingen heffen en meer regels uitvaardigen, dat een doordruppel-bestuur zou werken. Dat is niet het juiste antwoord voor Amerika."

Romney gaf meer kernachtige antwoorden op de vragen dan Obama, die technisch en langdradig overkwam. Obama scoorde wel in verband met de voorstellen van Romney om het belastingsysteem te hervormen. Obama verweet Romney dat hij dezelfde belastingverminderingen wilde doorvoeren die George W. Bush in 2001 en 2003 liet goedkeuren. "Het resultaat daarvan was dat we van een overschot naar een tekort zijn gegaan en het is uiteindelijk uitgedraaid op de ergste recessie sinds de Grote Depressie", zo zei hij.

Obama reageerde ook gevat op aanvallen van Romney dat Obama's hervorming van de gezondheidszorg de tewerkstelling in kleine ondernemingen zal schaden. Obama antwoordde dat zijn plan gebaseerd was op het programma dat Romney zelf als gouverneur van Massachusetts had doorgevoerd, en dat dat daar geen jobs had gekost.

Nadat Romney gezegd had dat hij een aantal reglementeringen zou intrekken of aanpassen die ingevoerd waren na de financiële crisis van 2008, vroeg Obama of er iemand was die vond dat er te veel toezicht is op de financiële wereld en Wall Street. "Als dat het geval is, is gouverneur Romney je kandidaat", zo zei hij.

Romney had zege nodig

Romney ligt in de peilingen achter op Obama, ook in een aantal belangrijke "swing states", staten die de ene keer Democratisch en de andere keer Republikeins stemmen. Hij heeft ook enkele ellendige weken achter de rug, waarin onder andere een video opdook waarin hij zegt dat 47 procent van de Amerikanen afhankelijk was van de regering en nooit op hem zou stemmen.

Hij had een overwinning in het debat dus meer nodig dan Obama en volgens de peilingen en de meeste commentatoren heeft hij het ook beter gedaan.

Uit peilingen van de nieuwszender CNN bleek dat zowel voor geregistreerde Democratische en Republikeinse kiezers als bij onbesliste kiezers Romney de beste indruk gemaakt heeft. 67 procent van de kijkers vond dat Romney als de winnaar uit de bus kwam, slechts 25 procent koos Obama.

Bovendien vond 82 procent van de ondervraagden dat Romney het beter gedaan had dan verwacht, slechts 10 procent vond dat hij het slechter gedaan had. Van Obama vond slechts 21 procent dat hij het beter gedaan dan verwacht, 61 procent vond dat hij het slechter had gedaan.

Het debat was het eerste van drie. Obama en Romney zullen de degens nog eens kruisen op 16 oktober en 22 oktober, vicepresident Joe Biden en de Republikeinse kandidaat-vicepresident Paul Ryan debateren op 11 oktober.