Vlaanderen een van meest welvarende regio's in Europa

Vlaanderen is een van de meest welvarende regio's in Europa. Dat blijkt uit de jaarlijkse Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). 86 procent van de Vlamingen zijn tevreden tot zeer tevreden met hun levenssituatie. Vlamingen zijn vooral tevreden over hun woning en sociale contacten. De beschikbare tijd en het inkomen scoren het laagst.

Al 20 jaar stellen de Vlaamse minister-presidenten de Vlaams Regionale Indicatoren (VRIND) voor.

In het jaarlijkse studiewerk staat becijferd hoe het met Vlaanderen gesteld is en hoe gelukkig de Vlamingen zijn. Daaruit blijkt dat Vlaanderen één van de meest welvarende regio's van Europa is.

Minister-president Kris Peeters (kleine foto) was dan ook opgetogen bij de voorstelling van de resultaten. "Als je kijkt naar de duurzaamheidsindex, dan hebben we sinds 2000 een stijging van 14 procent. Dat is toch wel indrukwekkend", zei Peeters.

Tevredenheid over woning het hoogst

De tevredenheid over de woning scoort bij de Vlamingen al jaren het hoogst. Wellicht speelt het feit dat Vlaanderen met 77 procent eigenaars aan de Europese top zit daarbij een grote rol. Zes procent is een sociale huurder.

Een eigenaar geeft gemiddeld 12 procent van het huishoudinkomen uit aan wonen, bij de huurder is dat 27 procent. Minder positief is dat het aantal klanten van sociale energieleveranciers en klanten die een budgetmeter hebben, in vergelijking met 2005 meer dan verdubbeld is.

72 procent van de Vlamingen heeft minstens wekelijks contact met familie en vrienden. In vergelijking met andere regio's in Europa is dat een erg hoge score. Drie op de vijf heeft veel contact met de rechtstreekse buren, een op de acht zet zich actief in in de eigen buurt of wijk, een kwart participeert aan buurtactiviteiten.

De Vlaming ziet de prijsstijgingen, de economische toestand en de werkloosheid als de grootste problemen.

Zorgen over gezondheid, vertrouwen in gezondheidszorg

Zeven op de tien Vlamingen maken zich wel zorgen over hun gezondheid, wat meer is dan de voorbije jaren. Maar 84 procent van de Vlamingen zijn wel tevreden over de gezondheidsvoorzieningen. De Vlaming ervaart de gezondheidszorg veel minder als een probleem dan elders in Europa.

Wat sport betreft kan de Vlaming best nog een tandje bijsteken. Slechts de helft van de bevolking zegt op jaarbasis wel eens te sporten. Vijf jaar eerder was dat nog bijna 60 procent. Vooral vrouwen sporten weinig. Wie wel sport, doet dat regelmatig. 40% procent besteedt wekelijks minstens 20 minuten aan intensieve lichamelijke inspanningen.

Geluk laat zich becijferen

Maar zijn de Vlamingen dan ook gelukkig? Ook daar is onderzoek naar gevoerd. Ongelukkig zijn vooral ouderen, huurders en alleenstaande ouders die in de stad wonen.

Jongeren, en vooral diegenen die thuis wonen, gezinnen met kinderen, en mensen met een hoog inkomen zijn het gelukkigst.

Globaal gezien doet Vlaanderen het dus goed. Sociaal en economisch zijn we er de voorbije tien jaar op vooruitgegaan, maar vooral op vlak van milieu moeten we nog een tandje bijsteken.