Wat zien vrouwen eigenlijk in "den John"?

Stemmen vrouwen alleen maar af op Astrid Bryan om haar fratsen te kunnen gadeslaan? Of is er ook een andere reden? En zou die reden misschien "den John" kunnen zijn? Want volgens een recente Amerikaanse studie zouden mannen met een kale knikker niet alleen mannelijker bevonden worden, ze worden door hun gladde look ook groter en fysisch sterker geacht. Ze blijken wel lelijker te worden gevonden dan mannen met een weelderige haardos.

De studie, die recent gepubliceerd werd in het tweemaandelijkse tijdschrift "Social, psychological and personality science", onderzocht in drie afzonderlijke proeven hoe mannen met meer of minder haar beoordeeld werden op het vlak van dominantie en aantrekkelijkheid. De resultaten bleken vrij gelijklopend te zijn in de drie onderzoeken. De mannen met glad geschoren hoofd bleken dominanter en mannelijker te worden beschouwd. Ze werden ook ruim twee centimeter groter geschat en zouden bijna zeven kilogram meer de lucht kunnen insteken. Jammer voor hen is wel dat een weelderige haardos dan weer een knappere man opleverde.

Volgens onderzoeker Albert Mannes van de Universiteit van Pennsylvania hebben de resultaten wellicht te maken met het stereotiepe beeld dat een aantal macho-beroepen oproepen. "Geschoren hoofden komen vaak voor in beroepen als soldaat, politieman en brandweerman. In sommige sporten zijn ze tegenwoordig ook vaak terug te vinden. Ook werden recent een aantal actiehelden van een kale kop voorzien, zoals Vin Diesel (zie kleine foto), Bruce Willis, Jason Statham en The Rock. Hollywood heeft dus ook bijgedragen aan hoe men een kale kop beoordeelt", aldus de wetenschapper op ABC News.

"Een andere uitleg is dat mannen die hun haar afscheren tegen het schoonheidsideaal durven in te gaan. Een ideaal dat toch wel voor een groot gedeelte gedragen wordt door iemands haren. Je hebt wel wat durf nodig om kaal te gaan. Je blaakt dus van zelfvertrouwen, als je dat doet."

"Maar deze resultaten betekenen niet dat iemand met veel haar zich nu kaal moet scheren. Want wat je wint aan mannelijkheid verlies je aan schoonheid. Maar het kan wel een oplossing zijn voor zij die kampen met spontane haaruitval. Je zult verrast zijn door de positieve gevolgen."

lees ook