"GAS-boetes ondergaan verontrustende evolutie"

De Liga voor de Mensenrechten stelt zich ernstige vragen bij de gemeentelijke administratieve sanctie. Volgens de Liga wordt het principe van de scheiding der machten opgeheven. Woensdag besliste het kernkabinet om de maximumbedragen te verhogen.

De Liga voor de Mensenrechten vindt de verhoging van de maximumbedragen van de GAS-boetes en de eensgezindheid die er lijkt te bestaan over de verlaging van de minimumleeftijd tot 14 jaar,  "verontrustend en bijzonder ingrijpend".

De Liga stelt zich voornamelijk vragen bij het feit dat de bevoegdheid van de gemeenten om te sanctioneren door de GAS-boetes wel erg groot wordt. Het gemeentebestuur kan immers zelf beslissen welk gedrag strafbaar is en welke sanctie erop zal volgen. "Het principe van de scheiding der machten wordt op die manier opgeheven, alsook de bescherming tegen eventueel misbuik of machtsoverschrijding", stelt de Liga.

"Omdat de gemeenten het begrip overlast zelf kunnen invullen, ontstaat er bovendien rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid", klinkt het nog. "In de ene gemeente worden zaken getolereerd, die in de andere worden bestraft." De Liga vraagt zich dan ook af of "alle Belgen nog wel gelijk zijn voor de wet".

"Bovendien geeft de gemeentelijke administratieve sanctie aanleiding tot belangenvermening", denkt de Liga, "omdat de boetes immers rechtstreeks de gemeentekas zullen spijzen". De vervolging en de bestraffing van misdrijven zijn in een rechtsstaat de taken van de rechterlijke macht, luidt het besluit.