Apple zonder Steve Jobs: zorgen voor later

Apple zou klappen krijgen na de dood van Steve Jobs, nu een jaar geleden. Daar leken veel kenners het toen over eens te zijn. Waar ze minder zeker van waren, was op welke termijn dat zou gebeuren. Apple, zonder Steve Jobs, een jaar later.

Zelfs zijn dood leek Apple-bezieler Steve Jobs nauwkeurig gepland te hebben. Jobs blies zijn laatste adem uit een dag na de voorstelling van een nieuw type iPhone, de 4s. Bijna de hele wereld had het die dag over Steve Jobs en dus in één adem ook over de nieuwe iPhone.

In de dagen daarna strooiden kenners en critici met onheilstijdingen. Apple zou zonder zijn mede-oprichter en visionair radeloos zijn, als een schip zwalpend zonder kapitein. Beleggers leken dat even te geloven en stuurden het aandeel van Apple kort enkele procenten lager.

Kort, want wie op de dag van Jobs dood een aandeel van Apple kocht aan 370 dollar, krijgt voor dat aandeel vandaag niet veel minder dan 700 dollar. Niet slecht voor een zwalpend schip.

Voor 4 jaar aan lekkers

Al is dat misschien wat kort door de bocht. Steve Jobs zag het einde immers al een tijdje naderen en heeft dus het einde van zijn aardse bestaan goed kunnen voorbereiden.

Volgens insiders heeft Jobs schetsen, aantekeningen en ideëen voor producten op zijn bureau laten liggen goed voor 4 jaar aan lekkers. En uiteraard legde hij mee de basis voor de successen waar Apple al jaren op teert.

Zo kan een nieuwe telg uit de iPad- of iPhonefamilie aanvankelijk wat lauw onthaald worden, ze blijven over de toonbank vliegen, omdat Jobs destijds het gat in de markt zag en de marketingmachine meesterlijk deed draaien.

Het aureool van de Grote Leider

Maar wat als de erfenis van Jobs opdroogt en zijn bureaulade leeg is? Dreigt Apple dan zijn status als vernieuwer en trendsetter niet te verliezen? Dat is goed mogelijk, maar het lijkt erop dat het bedrijf uit Cupertino de tijd aan zijn kant heeft.

Zo lanceerde Apple in 2001 de draagbare muziekspeler iPod. Elf jaar later is de zoveelste versie van dat toestel nog altijd uitgesproken marktleider. De nieuwe iPhones en iPads, ook beide uniek in hun soort bij lancering, kunnen dus wellicht nog wel even voortsurfen op hun innovatiegolf.

Wat er daarna volgt, zijn zorgen voor het volgende decennium. Want zolang het aureool van Steve Jobs zaliger rond elke update van een van zijn producten zweeft, hoeft het grootste bedrijf ter wereld zich geen zorgen te maken.

Kevin Calluy