Belgische consul verdacht van spionage

Een Belgische consul wordt verdacht van spionage voor de Russen. De man zou 25 jaar lang contacten gehad hebben met de Russen. Hij is geschorst "in het belang van de dienst" en het federale parket heeft een onderzoek ingesteld. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wil kandidaten voor de diplomatie beter screenen.

De consul werkte onder meer in Tokio (foto), Lagos, Algiers, New York en Kopenhagen. De Staatsveiligheid ontdekte dat de man op al die posten op regelmatige basis contact had met Russische spionnen. Volgens sommige media gaf hij mogelijk informatie die nuttig was om valse identiteiten te maken voor Russische spionnen. 

De Staatsveiligheid maakte de verdenkingen in de zomer van vorig jaar over aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, de man werd meteen op non-actief gezet.

Nu is dus het federale parket ook een onderzoek gestart. Concreet wordt de consulverdacht van spionage, passieve omkoping en schending van het beroepsgeheim en van de veiligheidsregels. Hij zou wel nooit geld gekregen of gevraagd hebben voor de informatie. De man zelf ontkent dat hij ooit informatie heeft overgemaakt aan de Russen.

Het is al jaren geleden dat iemand binnen het diplomatieke personeel nog verdacht werd van spionage. Spionage, en zeker voor de Russen, wordt vaak geassocieerd met de Koude Oorlog, maar volgens de Staatsveiligheid zijn er nu in Brussel evenveel spionnen als voor de val van de Muur.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wil kandidaten voor diplomatie beter gaan screenen. "Het is mogelijk om een nog strengere screening te hebben",  zegt hij. Reynders wil daarbij ook de Staatsveiligheid inzetten. Intussen bevestigt Reynders dat hij een klacht tegen de consul heeft ingediend.