Eerste unanieme VN-veroordeling Syrië

De VN-Veiligheidsraad heeft voor het eerst een unanieme veroordeling uitgesproken tegen Syrië. De aanleiding is de Syrische mortieraanval op een Turks grensdorp. De unanieme veroordeling is opmerkelijk. Tot nu toe weigerden China en Rusland elke resolutie te ondertekenen. Toch gaat het ook nu om een compromis.

De oorspronkelijke tekst bevatte een veel scherpere veroordeling maar Rusland weigerde die tekst te ondertekenen. De huidige tekst is dus een compromis, waarin de VN-Veiligheidsraad de mortieraanval "in de sterkste bewoordingen" veroordeelt en zegt dat de schendingen van het internationaal recht onmiddellijk moeten stoppen en niet meer mogen voorkomen. Bij de mortieraanval kwamen vijf vrouwen en kinderen om.

Ook nu was de Veiligheidsraad verdeeld. Enerzijds waren er de Verenigde Staten, de Westerse landen en hun NAVO-bondgenoot Turkije die aandrongen op een sterk statement. Anderzijds was er Rusland, dat als belangrijkste bondgenoot van Syrië een veel vagere tekst wou doordrukken.

De onderhandelingen over de uiteindelijke tekst begonnen woensdag al en werden pas gisteren afgerond. De tekst moest immers door alle 15 leden van de Veiligheidsraad worden goedgekeurd. Dat Rusland uiteindelijk toch instemde met de verklaring dat de Syrische mortieraanval een schending van het internationaal recht was, is een belangrijke toegeving.

De uiteindelijke tekst vermeldt voorts dat de mortieraanval een duidelijk voorbeeld is van de zware impact die de crisis in Syrië heeft op de veiligheid van zijn buurlanden en de vrede en stabiliteit in de rest van de regio. De VN-Veiligheidsraad betuigt ook haar medeleven aan de families van de slachtoffers, de Turkse regering en het Turkse volk.

Condoleancebrief

De Syrische ambassadeur bij de VN, Bashar Ja'afari (foto), had eerder gezegd dat Syrië zich nog niet eerder bij Turkije verontschuldigd had omdat het de uitslag van een officieel onderzoek afwachtte.

Ja'afari zei dat zijn regering niet uit is op een escalatie van het geweld en goede relaties met zijn buurland wil blijven onderhouden. Hij las aan de pers ook een brief voor die hij aan de Veiligheidsraad had overhandigd waarin Syrië zijn diepste medeleven betuigt aan de families van de slachtoffers en "onze vriendelijke broeders in Turkije". Syrië roept zijn buurlanden in de brief ook op om "verstandig, rationeel en verantwoordelijk" te handelen en niet toe te laten dat "terroristen en opstandelingen" de grens oversteken of wapens zouden smokkelen. Als vergelding voor de mortieraanval, vuurde Turkije de afgelopen dagen op Syrische doelwitten.