Iedereen burgemeester in Lierde?

In Lierde ligt de strijd voor de burgemeestersstoel helemaal open na het uiteenvallen van het monsterkartel tussen christendemocraten en liberalen. Algemeen wordt verwacht dat het politieke landschap uiteenvalt in meerdere, kleinere blokken, wat maakt dat iedereen, of toch meerdere spelers, burgemeestersambities mogen koesteren.

Bij CD&V is Jurgen Soetens een nieuwkomer in de gemeentepolitiek, en hij trekt meteen ook de lijst. Kan hij de rol overnemen van de afscheidnemende burgemeester Marc De Brakeleer, die er twee succesvolle legislaturen heeft opzitten?
 

De 42-jarige Soetens, financieel beheerder van de stad en politiezone Ronse, noemt de lijst een gezonde mix van vernieuwing en ervaring. Het gaat dit keer dus om een CD&V-lijst, na het uiteenvallen van het Centrumkartel met de liberalen. Dat kartel was in 2006 nog goed voor 11 van de 17 zetels, nu is het landschap veel meer verbrokkeld. Soetens hoopt niettemin dat CD&V een primus inter pares kan blijven : "We willen de grootste blijven en mikken op 6 zetels."

Als speerpunten in de campagne noemt Soetens het bewaren van het landelijke karakter van Lierde, eenvoudig leven, zorgzaam leven (met focus op de ouderen en de kinderen) en ondernemend leven. Daarbij hoort ondermeer het opwaarderen van trage wegen en buurtwegen en een professionalisering van de administratie, bijvoorbeeld door samenwerking met omliggende gemeentes.

Soetens beklemtoont nog dat CD&V niet tegen de komst van een rusthuis is, zoals nu de perceptie zou zijn. Lierde heeft momenteel nog geen rusthuis, en daar is al heel wat inkt over gevloeid in tijden van vergrijzing. Een project aan de historisch Kartuizersite (foto) kwam er voorlopig niet na onder meer buurtprotest, en omdat het te grootschalig zou zijn.

Centrumlijst biedt open liberaal project

Rudy Mortier, een 59-jarige advocaat die tijdens de afgelopen legislatuur eerste schepen was, trekt de Centrumlijst, een open project dat mensen met een liberale strekking verenigt, met of zonder Open VLD-partijkaart. Mortier zegt dat het gaat om een "zeer jonge lijst" met verschillende zelfstandigen.

Het kartel met CD&V sprong af na onenigheid over de bouw van een nieuw rusthuis aan de beschermde Kartuizersite. Mortier geeft toe dat "er is iets is van blijven hangen" maar haast zich om erbij te zeggen dat "niets is uitgesloten" als er coalities gesmeed moeten worden na 14 oktober. Mortier noemt een ambitie van 5 zetels "mooi en realistisch" terwijl 6 zeer mooi zou zijn.

De klemtonen van de Centrumlijst zijn een goed evenwicht vinden tussen de vernieuwing van de gemeente (het aantrekken van nieuwe projecten) en tegelijk het bewaren van het landelijke karakter van de gemeente. Ten tweede heeft Lierde een relatief lage personenbelasting van 6,5%. "Wij hebben altijd op de centen gelet. De aanvullende gemeentebelasting is laag en dat willen we zo houden."

Mortier wil ook inzetten op sport en recreatie, maar tekent enig voorbehoud aan bij het openmaken van de trage wegen, een belangrijk thema bij de tegenspelers. "We moeten daarbij ons verstand gebruiken", klinkt het. Hij wil er ook de horeca nauw bij betrekken.

Ex-VRT-journalist waagt zijn kans

Johan Persyn is lijsttrekker van het open project Lierde 2012. Persyn (56) werkte onder meer bij de VRT, WTV en 4FM, was woordvoerder voor de SP.A-fractie in het Vlaams Parlement en momenteel woordvoerder van HoGent.

"Lierde 2012 is een open project, waaraan wordt meegewerkt door enkele bestaande partijen, SP.A en Groen, maar ook door onafhankelijke mensen die beslagen of geëngageerd zijn in bepaalde thema’s. De open lijst gaat niet zozeer uit van partijen en partijbelangen, maar van een inhoudelijk programma, uitgebouwd in tien werven die voor Lierde belangrijk zijn", verklaart Persyn.

Daar zijn enkele uitschieters bij, "zoals een vlottere en transparante communicatie van en naar de inwoners, een goed uitgebouwd seniorenbeleid, dat momenteel onbestaande is in Lierde, een beleid rond energie, waarbij de gemeente veel actiever zelf actie onderneemt. Dat gaat van gezamenlijke aankopen, die nu nog door oppositiepartij SP.A georganiseerd worden, als proactief mensen helpen bij het vergelijken van energieprijzen en het overstappen naar een goedkopere leverancier. Ten slotte moet er dringend een opwaardering komen van onze trage wegen en een verkeersbeleid dat mikt op veiligheid voor bewoners en voor zwakke weggebruikers."

"Hoeveel zetels Lierde 2012 zal halen valt moeilijk te voorspellen, omdat de versnippering in Lierde met vijf lijsten groter is dan ooit. We willen in elk geval de drie zetels die SP.A-Groen vorige keer haalde, behouden", besluit Persyn.

De Derde Partij: tegengewicht voor megakartel

De Derde Partij werd opgericht als tegengewicht voor het megakartel CD&V-Open VLD. De 59-jarige Fernand Vekeman werd gevraagd als lijsttrekker "voor zijn 30-jarige inzet voor de bevolking van Lierde" en aanvaardde. Vekeman is een man met ervaring: hij werkt al decennia op de gemeente. De partij wil dat optimaal uitspelen.

"Lierde kan beter", klinkt het bij de Derde Partij, die zich dicht bij het centrum situeert maar bewust geen politieke kleur uitspeelt. De partij had 3 zetels in 2006, en mikt dit keer op 4. Ook hier is er hoop om in een eventuele coalitie te stappen, als het resultaat meevalt, omdat het politieke landschap in Lierde openligt na het uiteengaan van het kartel.

De partij wil meer aandacht voor minder mobiele personen en een betere toegankelijkheid van zowel openbare plaatsen als privéplaatsen, een veilig voetpadenbeleid, een goed werkende klusjesdienst voor oudere en minder mobiele personen. Ook de installatie van een seniorenraad is een strijdpunt.

N-VA: een kersverse speler in Lierde

N-VA besliste pas in de lente om met een aparte lijst op te komen in Lierde. 13 van de 17 plaatsen op de lijst raakten ingevuld. Ann De Geeter, die werkt als zelfstandige, trekt de lijst. Het was geen probleem om mannen te vinden, vrouwen vinden was iets moeilijker. Eén van die vrouwen is overigens Jessica Odoi op plaats 10, de zus van Anderlechtspeler Dennis Odoi. "En we hebben geen overlopers van andere partijen", stipt De Geeter aan.

N-VA Lierde hield op 30 maart nog een symbolische babyborrel, en heeft als kersverse speler niets te verliezen. De afdeling hoopt op 2 zetels. "We willen niet te hoog van de toren blazen."

Voor de campagne haalt De Geeter volgende punten aan: het landelijke karakter behouden (inclusief de trage wegen openstellen), zorg voor senioren en jeugd, openbaarheid van bestuur (de burger beter betrekken bij het beleid door meer hoorzittingen en een vlottere en snelle info) en het behoud van het treinstation.

Michaël Torfs

lees ook