Keuze te over in Halle, nu ook voor Franstaligen

Voor het eerst is er ook een Franstalige lijst voor de lokale verkiezingen in Halle. Net nu er een belangrijke afsplitsing is bij de Vlaamse partijen: CD&V en N-VA doen het solo. Voor wie is dit goed nieuws? En hoe zit het nu met het zwembad?

“Het is maar best dat CD&V en N-VA uit elkaar zijn gegaan”, zegt burgemeester Dirk Pieters (CD&V). “De twee partijen hebben samen een traject afgelegd. CD&V heeft dat succesvol afgerond (de splitsing van BHV enz.) en de verdere ambities van N-VA zijn niet die van CD&V.” Pieters wil mijn zijn CD&V “onbetwistbaar de grootste partij blijven”.

Ook Mark Demesmaeker, lijsttrekker van N-VA is niet rouwig om de splitsing. “Met een eigen lijst hebben we meer kans om een groter aantal verkozenen te halen. We hebben nu 1 verkozene (Demesmaeker zelf, red.) en we willen een volwaardige fractie. Ik wil me niet vastpinnen op een percentage, maar ik mik toch op meer dan een verdubbeling (Demesmaeker tekent hierbij een smiley).”

Hoe ver liggen de plannen van beide partijen uit elkaar?

Pieters wil inzetten op de mobiliteitsproblemen. “Die wegen zwaar door in onze stad. Daarom gaan we resoluut voor nieuwe bruggen over het kanaal, een extra fiets- en voetgangersbrug en een bijkomende brug voor auto’s.”

In het centrum wil Pieters meer ondergrondse parkeerplaatsen zodat er meer ruimte is voor de fietsers en het openbaar domein opgewaardeerd wordt. Ook Demesmaeker wil dat.

Daarnaast noemt Pieters nog een hele reeks gebouwen die gerestaureerd (historisch stadhuis, Mouterij Van Roye, basiliek), uitgebreid (jeugd- en cultuurcentrum, bib) of gebouwd moeten worden (zwembad, stadswerkplaats).

Al deze gebouwen en plannen staan ook op de “to do”-lijst bij de N-VA. Daarnaast legt Demesmaeker ook het accent op het “versterken van het Nederlandstalige karakter”.

Opvallend is de groene toets die Demesmaeker naar voren schuift. “Meer groen in de stad en meer aandacht voor biodiversiteit mag al eens ten koste gaan van een paar parkeerplaatsen of extra appartementen.”

De andere bestuurspartij: Open VLD

Naast CD&V en N-VA zit ook Open VLD in het bestuur, de partij heeft nu 5 zetels maar wil dat aantal graag zien stijgen. Lijsttrekker Marc Picalausa wil ook burgemeester worden. “Als de kans zich voordoet, zal ik deze niet laten liggen”, zegt hij.

Open VLD sluit nauw aan bij het programma van CD&V en N-VA. Picalausa wil “uitvoeren wat nu reeds beslist is en klaar is voor uitvoering: de nieuwe wijk Nederhem, bijkomende scholen en kinderopvang, een winkelcentrum en woongelegenheden aan de Arkenvest en ondergrondse parkings”.

Als belangrijkste programmapunt schuift Picalausa de gemeentefinanciën naar voren. “Een gezonde financiële toestand bestendigen is de basis van alles.”

De Vlaamse oppositie: SP.A, VB en Groen

De SP.A en Vlaams Belang hebben bij de vorige verkiezingen elk 6 zetels gehaald, Groen haalde er 1. Twee raadsleden van Vlaams Belang zijn intussen wel uit de partij gestapt en als onafhankelijke verdergegaan.

Dat maakt van SP.A de grootste oppositiepartij en vooral het woord “oppositie” zint lijsttrekker Mark Snoeck niet. Hij hoopt “een zodanige vooruitgang te boeken in zetels zodat zijn partij onmisbaar wordt voor de coalitie-onderhandelingen”. “De voorbije 24 jaar was de SP.A de op 1 na grootste partij in Halle maar we hebben in die periode alleen maar in de oppositie gezeten. Deze cirkel wensen we te doorbreken.”

SP.A en Groen zitten op dezelfde lijn met de coalitie wat het vrijwaren van openbare ruimtes en inspraak van de burger betreft. “Er moet meer inspraak komen voor de adviesraden en er moet een grotere luisterbereidheid zijn voor georganiseerde burgers en wijkcomités”, zegt Snoeck (SP.A).

“Inspraak moet er komen aan het begin van elk project en niet achteraf wanneer er niets meer aan kan veranderen”, zegt Groen-lijsttrekker Richard Severijns.

SP.A heeft ook veel aandacht voor meer sociale projecten. Snoeck wil meer plaatsen in de kinderopvang en een “zilverplan” om onder meer het aanbod van serviceflats te kunnen uitbreiden.
 

Na de SP.A is Vlaams Belang de grootste oppositiepartij. De ambities van de jongste lijsttrekker in Halle, Dries Devillé, zijn niet duidelijk. “Wat een goede score is, is een score die beantwoordt aan mijn verwachtingen. Wat die verwachtingen zijn, daar durf ik me voorlopig niet over uitspreken”, Devillé.

Vlaams Belang vindt het Vlaamse karakter van de stad behouden een prioriteit, net als N-VA, al geven de twee partijen wel een andere uitleg over hoe dat moet gebeuren.

De N-VA denkt aan een “actief Vlaams burgerschap opnemen” en legt de nadruk op het aanleren van de taal. Vlaams Belang gaat verder. “We willen dat ze zich aanpassen en integreren, onze taal en christelijke normen en waarden leren”, zegt Devillé.

De kleinste oppositiepartij is Groen, met 1 zetel. “We gaan minstens voor 2 zetels maar als we er 3 halen, dan is dat voor ons een goed resultaat. En bij iedere extra zetel gaan we helemaal uit ons dak”, belooft lijsttrekker Richard Severijns.

Burgemeester kan Severijns niet worden, omdat hij Nederlander is. Met zijn achtergrond als verkeerskundige zou hij liever schepen van Mobiliteit, Ruimtelijke Ordening, Energie en Milieu worden. EU-burgers mogen wel een schepenambt opnemen.

Mmeer plaats voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer staat hoog op de lijst van Severijns (loopt parallel met plannen van CD&V, N-VA, Open VLD, SP.A en VB).

Net als SP.A heeft Groen ook aandacht voor meer sociale thema’s. Groen wil wonen in Halle betaalbaar houden. “Bijvoorbeeld door het kopen van sociale woningen bij de woningmaatschappij of door een rollend woningfonds waarmee de stad buurten kan doen heropleven.” De gronden en de huurhuizen moeten weer betaalbaar worden, en er moet een plan komen voor meer isolatie van woningen.

De nieuwe oppositie: de Franstaligen van Union des Francophones

Voor het eerst is er ook een Franstalige lijst ingediend in Halle: de Union des Francophones, zeer tot ongenoegen van sommige Vlaamse partijen. “Ik zal er stevig weerwerk tegen leveren”, zegt Mark Demesmaeker van N-VA.

De ergernis is niet overal even groot, maar alle Vlaamse partijen geven wel duidelijk aan dat ze niet zullen spreken met het UF om een coalitie te vormen.

Ondanks de tegenstand hoopt lijsttrekker van UF Anne-Marie Mestdag om “een constructieve dialoog te kunnen aangaan rond het organiseren van de administratieve bijstand voor burgers die het Nederlands minder of helemaal niet machtig zijn.

Ze wil ook strijden “tegen de discriminatie en uitsluiting van Franstalige medeburgers op het vlak van sociale huisvesting, toegang tot crèches, scholen, bejaarden- en andere sociale voorzieningen”.

De ambities van de partij kan Mestdag niet in aantal zitjes uitdrukken. “We weten niet wat we met onze partij kunnen halen. Er wordt verondersteld dat er tussen 10 en 30 procent Franstaligen leeft in de stad. En zoals elke partij hopen we natuurlijk op enkele verkozenen.”

Hoe zat het nu met het zwembad?

Het magische woord is al eerder gevallen. Zowat alle partijen willen dat het geplande zwembad er nu eindelijk komt. Maar om druk op de ketel te zetten, hebben vier “mama’s en papa’s”een aparte lijst gemaakt onder de naam Zwembad, met als lijsttrekker Stefaan Moriau.

“Ons eerste doel is om nog voor de verkiezingen de andere partijen een uitgesproken mening te horen zeggen over de bouw van een zwembad en de stand van zaken in dit dossier”, zegt Moriau. “Mocht Partij Zwembad een zetel halen, nemen wij graag onze verantwoordelijkheid op om via de gemeenteraad het thema van het zwembad prioritair op de agenda te zetten.”

Het eerste doel lijkt al bereikt. Onze redactie heeft alle partijen om 3 concrete projecten gevraagd. De partijen die spontaan de realisatie van het gemeentelijke zwembad op die lijst hebben gezet, zijn CD&V, N-VA, Open VLD en SP.A. Groen en VB hebben in een vorig interview wel aangeklaagd dat het zwembad er nog niet is.

Anke Fransen

lees ook