Meer keuze voor inwoners van Huldenberg

Vijf partijen nemen in Huldenberg aan de verkiezingen deel: Open VLD (1), N-VA (2), Sp.a (4), Groen (6) en CD&V (7). Dat is er één meer dan in 2006. Toen vormden CD&V en de N-VA een kartel. Alle lijsten hebben 21 kandidaten, de SP.A uitgezonderd (18 kandidaten). In 2006 was de lijst wel volledig, maar dan vormde de SP.A nog een kartel met Spirit.

Bij Open VLD is de lijsttrekker gemeenteraadslid Danny Vangoidtsenhoven. Katia della Faille, die tot 2006 schepen was en de vorige keer vanop de derde plaats de meeste naamstemmen van haar lijst en het op één na hoogste aantal stemmen van de gemeente behaalde (705), is nu lijstduwer. Ze is ondertussen federaal parlementslid geweest.

Open VLD is de campagne gestart met een referendum, in feite een bevraging van de bevolking. Vragenlijsten werden deur aan deur bedeeld en later ingevuld opgehaald. Op basis hiervan is een Beleidsnota 2013-2018 opgesteld. De partij maakt daarin haar bestuursprincipes duidelijk (gezond financieel beleid, burger ernstig nemen, ondersteunen van initiatief, zorg voor veiligheid en leefbaarheid van de gemeente).

In de Beleidsnota vallen op: geen lastenverhoging, pleidooi voor administratieve vereenvouding en klantvriendelijkheid, transparantie en goede communicatie, meer politie in het straatbeeld en inbraakpreventie, geïntegreerd jeugdbeleid, nieuw cultuur- en sportbeleidsplan, vrije schoolkeuze (school van deelgemeente Loonbeek moet open blijven), éénloketfunctie inzake sociale zaken, nieuw sociaal beleidsplan met hertekening van de OCMW-dienstverlening, veel aandacht voor lokale economie (KMO-zone), seniorenflats, containerpark en windmolens, dringend afwerken van het nieuw mobiliteitsplan en van het ruimtelijk structuurplan en aandacht voor afvalbeperking en duurzaamheid.

Van Laere trekt de N-VA

Sonia Van Laere is lijsttrekker van de N-VA. Zij staat ook op 1 voor de provincieraad. "De kracht van verandering" is de leuze van de N-VA. Die verandering geldt zeker voor de N-VA-afdeling in Huldenberg.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen stonden slechts 3 N-VA-kandidaten op de kartellijst met CD&V. Jos Trappeniers was verkozen en Sonia Van Laere werd OCMW-raadslid. Trappeniers werd schepen. Voor de komende legislatuur duwt hij de lijst. Hij zegt dat hij de nieuwkomers zal steunen met zijn ervaring – hij is al meer dan 20 jaar schepen – maar hij past voor een nieuw schepenambt.

Het verkiezingsprogamma is lijvig. Men kan het downloaden op de website van de lokale afdeling. Ter voorbereiding werden zeven vergaderingen belegd rond lokale thema’s. De partij focust nogal op onderwijs: ze wil ouders stimuleren om hun kind in eigen dorp naar school te sturen en vindt dat verdere uitbreiding in deelgemeente Ottenburg – waar veel franstaligen schoollopen – niet hoeft.

De N-VA koppelt welzijn en seniorenbeleid aan mobiliteit. Omdat er een aantal diensten van De Lijn wegvallen wil de partij de denkpiste van een OCMW-belbus alle kansen geven. Riolering in alle straten en openstellen en onderhoud van trage wegen zijn ook doelstellingen. In de voorbije maanden heeft de N-VA bekend gemaakt dat partijgenoot Muyters belangrijke financiële beslissingen genomen had om de definitieve herinrichting van de gevaarlijke gewestweg N253 te realiseren. Op de vooravond van de verkiezingen is dit item wat op de achtergrond verdwenen.

Ten slotte wenst de N-VA leegstaande openbare gebouwen een bestemming te geven. De affichecampagne verliep niet probleemloos. Voorzitter Herman Smulders kloeg in een persbericht enkele weken geleden over vandalisme aan N-VA-verkiezingsborden.

SP.A met onvolledige lijst

De SP.A had in 2006 twee verkozenen. Ze werden allebei schepen. Gerda Vandenplas realiseerde uitbreiding van de plaatsen voor naschoolse schoolopvang, een kinderdagverblijf, een combinatie van sport- en gezondheidsinitiatieven met veel deelnemers, seniorennamiddagen... Charly Debaetselier werd schepen van Sport en Sociale Huisvesting. Het gemeentelijk sportaanbod was voordien in Huldenberg al indrukwekkend, maar onder Debaetselier bleef het groeien. Op het nieuw dak op sportzaal de Kronkel en een kunstgrasvoetbalveld is hij bijzonder fier.

Vraag is of dit op 14 oktober meer stemmen – en meer verkozenen - zal opleveren dan de vorige keer. Voorzitster Gerda Vandenplas was ongetwijfeld liever met een volledige kandidatenlijst naar de kiezer getrokken.

Groen: met lijsttrekkersduo

Groen heeft dezelfde kopman als in 2006: gemeenteraadslid Ugo Magnus. Van een lijsttrekker wordt bij Groen niet gesproken, wel van een lijsttrekkersduo. Dat wordt gevormd door Magnus op 1 en Violeta Vitelis op 2. Op de hele lijst staan trouwens afwisselend telkens een man en een vrouw. Gemeenteraadslid en voorzitter Luc Robijns is lijstduwer. Hij is ook kandidaat voor de provincieraad. E

r staan 14 mensen op de lijst die nieuw zijn als kandidaat-gemeenteraadslid. Groen zegt "al twintig jaar vanuit de oppositie te hameren op dezelfde nagels" en noemt het Huldenbergse beleid "vastgeroest". De partij stelde een lokaal plan op en zegt deze keer duidelijk te willen deelnemen aan het beleid om zoveel mogelijk punten uit dit plan te kunnen realiseren.

Actie tegen een mogelijke leemontginning was in de aanloop tot de vorige verkiezingen een hot item. Deze keer wordt de dreiging voor druk vervoer in de omgeving van stortplaatsen benadrukt. De partij wil een uitgebreide woonbehoeftenstudie en betreurt dat het bestuur het mobiliteitsplan 2002 in de prullenmand gooide en zo lang zonder werkte.

Burgemeester trekt CD&V

Bij CD&V trekt burgemeester Marc Verheyden de lijst. Zijn partij wil blijven besturen en verwoordt dat met de slogan "verder bouwen aan de toekomst". Of dat lukt hangt van vele factoren af. De (nipte) verkiezingsoverwinning op VLD in 2006 was toen deels te danken aan de overstap van OCMW-voorzitster Nelly Vanderlinden en van schepen Jos Trappeniers van de VLD naar de CD&V-NVA-lijst. 

Burgemeester Verheyden is een troef. Hij was voordien vooral in deelgemeente Sint-Agatha-Rode actief, maar hij is overal een heel aanwezige burgemeester geweest. Op de huidige lijst staan gevestigde waarden – Raymond Ronsmans, Nicole Vanacker-Stas, Nelly Vanderlinden, Jos Lefever...- maar ook een achttal nieuwkomers. Sommigen hebben nauwe banden met de steunpilaren van de partij (Jaklien Broes, echtgenote van gemeenteraadsvoorzitter Jos Lefever, Karin Vanacker-Devijver, schoondochter van Nicole Vanacker-Stas), anderen wagen voor het eerst de stap.

CD&V heeft in de voorbije legislatuur volop ingezet in de oprichting van dorpsraden in elke deelgemeente. Gemeenteraadslid en CD&V-voorzitter Herman Depré is het trekpaard van dit project. Ook de oprichting van een school in de kleinste deelgemeente – Loonbeek – is gerealiseerd. Met wegenwerken liep het minder vlot, maar het bestuur opteerde voor haalbare - tijdelijke - oplossingen. De voetbalverenigingen van Huldenberg en Sint-Agatha-Rode werken en oefenen samen, met Ottenburg lukte het burgemeester Verheyden (voorlopig) niet. Er kwam vernieuwing aan het dak van sportzaal de Kronkel, een kunstgrasvoetbalveld... maar coalitiepartner SP.A zet dat ook op zijn palmares.

Dieter Nijs

lees ook