Meerhout: waar voorakkoorden niet bestaan?

Als er één schoentje is dat bij alle Meerhoutse partijen grondig knelt, dan is het wel dat van de mobiliteit. Meer eensgezindheid tussen alle partijen kun je niet bereiken. Maar ook hier is dit front nog niet in voorakkoorden vastgelegd.

“En moest dat zo zijn, ik zou het zeker niet toegeven”, lacht burgemeester Jos Engelen (CD), die hiermee op krek dezelfde golflengte zit als alle andere partijen in Meerhout. “Wat mijn grootste aandachtspunten zijn voor Meerhout? Mobiliteit is mijnstokpaardje, wij zijn een snelweg naar de snelweg. Het verkeer van de Molse Zuiderring raast door ons dorp, richting E313”. Naast twee- en vierwielers zijn voor Engelen het totaalplaatje omtrent huisvesting en een pak dossiers, die momenteel realiseerbaar zijn, even belangrijk.

Oppositie volgt dezelfde denkpiste

Iris Van Bael, lijsttrekker van het in Meerhout kakelverse N-VA, laat zich ook al geen voorakkoord aansmeren. “Het is nieuw voor ons, het is echt een sprong in het onbekende. Maar we mikken resoluut op de resultaten van de voormalige Volksunie in Meerhout. Die scoorden 16 tot 18 procent van de stemmen. Met dergelijk resultaat zijn we meer dan tevreden”.

Ook hier ligt mobiliteit erg gevoelig. En wel erg specifiek waar het gaat om de voetpaden voor de bewoners van instelling ’t Volderke. “Die voetpaden zijn een drama voor deze mensen, hier kunnen ze met geen rolstoel op rijden”. De N-VA neemt het ook op voor de Meerhoutse middenstand, die zij als zwaar ondergewaardeerd door de huidige meerderheid catalogeren.

Mannu Dox van Vlaams Belang is zelfs bereid een staatswaarborg te geven dat er met zijn partij nog geen akkoord bedisseld is. “De "grote" partijen houden ons in een schutkring, maar ook nieuwkomer N-VA spreekt niet met ons”. Dox’ grote strijdpunt is dat het eindelijk moet ophouden met de heersende vriendjespolitiek en dat het algemene belang – zoals wettelijk bepaald – weer moet primeren. “Meerhout heeft nagelaten bepaalde kerntaken uit te voeren. Het is om van je stoel te vallen, dat beseffen ze zelf ook. En ja, ook voor ons is mobiliteit erg belangrijk.

Open VLD: geen hogere belastingen

“Wij hebben één breekpunt: als de belastingen verhoogd worden, zal elke denkbare coalitie zonder ons zijn”, stelt Wim Nysmans van Open VLD onomwonden. “En verder is ook voor ons mobiliteit bijzonder belangrijk. Een proefopstelling met verkeerslichten op de markt moet kunnen, het breekt de grote verkeerstrafiek richting snelweg. Bestuurders uit Geel en Olmen staan nu oeverloos te wachten om in te voegen of de straat te dwarsen. En in de Veldstraat en in de schoolomgevingen mag best ook één en ander gebeuren”.

SP.A: "We praten niet over personen"

Fons Hannes van de SP.A lacht – net als alle anderen – onze opmerking over voorakkoorden weg. “Ik ben vorige keer wel eens gepolst door de toenmalige burgemeester. Maar ik heb toen al duidelijk gemaakt dat er enkel over een partijprogramma gepraat wordt, niet over personen. En die visie is nog steeds niet veranderd”. Ook voor Hannes is de Meerhoutse verkeersveiligheid in al zijn facetten hét item van deze verkiezingen.

Jozef Aerts

lees ook