Strenger optreden tegen schijnhuwelijken

De federale regering heeft een strengere regeling tegen schijnhuwelijken goedgekeurd. Ook gevallen van schijnsamenwonen zullen van nu af aan worden aangepakt.

Voortaan zullen ambtenaren het parket kunnen vragen een onderzoek te starten indien ze vermoeden dat een stel enkel en alleen samenwoont om het verblijfsrecht voor een van de partners te bekomen. Ze kunnen het samenwonen ook uitstellen, terwijl het parket vijf in plaats van twee maanden krijgt om een onderzoek te voeren.

Er komen ook hogere straffen en boetes. De straffen voor schijnsamenwoonst of -huwelijk lopen nu van acht dagen tot drie maanden. Dat wordt voortaan een maand tot drie jaar. De boetes gaan omhoog tot 500 euro. Voor een gedwongen huwelijk wordt de straf verhoogd tot maximaal vijf jaar en een boete tot 5.000 euro.

Bij een veroordeling kan de rechter voortaan ook meteen het huwelijk of het samenwonen nietig verklaren. Wanneer dat gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat iemand onmiddellijk door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) uit het land wordt verwijderd. DVZ kan ook een inreisverbod van vijf jaar opleggen.