Voorzichtige toenadering spoorbonden en Magnette

De vakbonden van het spoor zijn voorzichtig tevreden na hun ontmoeting met minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS). Toch worden nieuwe acties voorbereid, maar die zouden het spoorverkeer niet mogen verstoren.

Na afloop van het overleg zei Luc Piens (ACV-Transcom) dat Magnette bereid is om argumenten van de vakbonden te onderzoeken. "We hebben onze argumenten voor een geïntegreerde structuur nog eens op tafel gelegd. De minister is bereid elementen daaruit te pikken en ze te onderzoeken", zei Piens. "Vorige week zaten we nog op een dood spoor. Nu is er bereidheid om verder te overleggen. De deur staat iets open." Ook Michel Abdissi van de Franstalige vleugel van de socialistische spoorvakbond had het over een constructieve bijeenkomst.

Ook Magnette was tevreden na het overleg en deed een oproep om zo snel mogelijk een constructieve dialoog op te starten. Hij blijft wel bij zijn plan voor een tweeledige structuur voor het spoor. 

"Tijdens de vergadering werd een onderhandelingskalender opgesteld, zodat de vakbondsorganisaties zich kunnen uitspreken over de voorstellen die de afgelopen weken op tafel zijn gelegd met betrekking tot het operationele luik om de NMBS en Infrabel beter te doen samenwerken, zodat een kwaliteitsvolle dienstverlening kan gegarandeerd worden", zegt Magnette in een mededeling.

Hij herhaalt dat het versterken van de Belgische spoorwegen en het waarborgen van de veiligheid, stiptheid en een voldoende aantal treinen de sleutelelementen zijn die deze hervorming sturen. Hij bevestigde ook nogmaals dat het uniek statuut van het huidig en toekomstig spoorpersoneel behouden blijft.

Ondanks de voorzichtige toenadering zijn de bonden van plan om verder acties te voeren, al is er geen stakingsaanzegging ingediend. De socialistische bond heeft een 48-urenactie aangekondigd op 12 en 13 oktober. Het is dan niet de bedoeling om het spoorverkeer te onderbreken, maar om de reizigers correct in te lichten. Ook de christelijke bond sluit sensibiliseringsacties niet uit.