Jongeren en lijsttrekkers aan zet op ’t Groot Debat

In het cultureel centrum van Tervuren vond gisteravond een bijna drie uur durend debat plaats tussen zowel jonge partijleden als lijsttrekkers van alle partijen. Het werd een bij momenten pittig debat met als belangrijkste thema’s internationalisering, jeugd en de financiële situatie van de gemeente.

Het was de oorspronkelijke bedoeling jonge vrouwelijke kandidaten aan het woord te laten tijdens het eerste deel van het debat. De organisatie vond echter geen enkele vrouw bereid om in debat te treden. De fakkel werd dan maar doorgegeven aan hun jonge mannelijke partijgenoten.

Joris De Smedt (GT-Open VLD), Ralph Packet (N-VA), Sebastiaan Coudré (CD&V), en Bram Peters (Groen+), vormden de jonge generatie die het debat wél aandurfden. Tervuren Unie (TU), een partij die anderstaligen verenigt, werd vertegenwoordigd door Georges Woroneff. De opa van inmiddels zeven kleinkinderen was de ietwat vreemde eend in de bijt tussen al dat jeugdig geweld.

"Wolf in schaapsvacht"

Het debat begon meteen met een heikel thema: de internationalisering van Tervuren. Meer dan de helft van de inwoners die Tervuren rijk is, is anderstalig. Het thema komt dan ook terug in het partijprogramma van alle partijen, enkel TU lijkt er niet van wakker te liggen. “Ik kan niet begrijpen dat sommige mensen geen anderstaligen willen in onze gemeente”, stelt Woroneff.

Het fenomeen van internationalisering wordt door de andere partijen wel degelijk erkend. Iedereen is het er over eens dat het een uitdaging is om anderstaligen mee te betrekken in de gemeente.

Groen+ wil dat realiseren door buurt- en straatfeesten te organiseren. “Zo worden mensen bij elkaar gebracht”, stelt Peters. De Smedt vindt buurtfeesten dan weer “te soft”, en stelt zijn debatgenoten de vraag met hoeveel Franstaligen ze zelf contact hebben. “Als we heel eerlijk zijn, zijn dat er niet veel tot zelfs geen”, beantwoordt hij zelf.

“Volgens mij zit er een wolf in schaapsvacht aan tafel”, merkt De Smedt op. “CD&V en Groen+ hebben hun brochure in vier talen verspreid: het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits. Toch pleiten jullie voor het behoud van een Vlaamse gemeente? Een goedkope truc om stemmen te ronselen bij de Europese inwoners van Tervuren”, vindt De Smedt.

Volgens Packet zijn taallessen heel populair in de gemeente, maar krijgen anderstaligen onvoldoende kansen om de theorie in de praktijk om te zetten. “Wanneer iemand bij de bakker een brood bestelt in niet zo vlot Nederlands, schakelt de winkelbediende onmiddellijk over naar het Frans. We moeten mensen aanmoedigen om het Nederlands actief te gebruiken”, klinkt het bij de N-VA.

"Ook niet-georganiseerde jeugd een stem geven"

Het fenomeen van anderstaligen binnen de gemeente lijkt een heet hangijzer, want tijdens het tweede thema - jeugd - verglijdt het debat opnieuw in een discussie over de taalverschillen binnen de gemeente.

CD&V’er Coudré is er een fervent voorstander van om de jeugdraad meer inspraak te geven in het beleid. Peters treedt hem daar volmondig in bij. Hij voegt eraan toe dat niet enkel de leden van de jeugdraad inspraak moeten krijgen, maar ook de jongeren die niet aangesloten zijn bij een vereniging. “De niet-georganiseerde jeugd moet óók een stem gegeven worden.”

Ook Woranoff erkent het probleem van de niet-georganiseerde jeugd. Veel Franstaligen nemen niet deel aan het Nederlandstalige verenigingsleven omdat “de drempel te hoog is”. Ze kunnen dus ook geen inspraak krijgen in het beleid. Zijn oplossing: jongeren moeten de mogelijkheid hebben om meer aan sport te doen. Het is een bindmiddel om anderstalige jeugd bij elkaar te brengen.

“In Tervuren zijn genoeg mogelijkheden om aan sport te doen”, pikt De Smedt kordaat in. “Elke deelgemeente heeft een eigen voetbalveld én een eigen sporthal.” Volgens hem zijn er meer dan genoeg mogelijkheden voorzien om met elkaar in contact te komen.

Een echt concrete oplossing om de Vlaamse en anderstalige jeugd bij elkaar te brengen wordt er niet geboden. Packet wil er werk van maken om anderstalige jongeren beter te ondersteunen en bij de Vlaamse jeugd te betrekken.

GT-Open VLD: "Cultuur met een kleine c is belangrijk"

Een onderwerp dat bij het publiek met veel heibel onthaald werd, is het zomerfestival Hee Tervuren. “Dit festival heeft de gemeente veel geld gekost”, sneert Peters misnoegd. Hij stelt zich de vraag of er in de toekomst nog zo'n torenhoog budget aan gespendeerd moet worden.

De liberalen die het festival elf jaar geleden uit de grond stampten, erkennen dat het een duur project is, maar samen met de christendemocraten vinden ze het project passen binnen het cultuurbeleid van de gemeente. Coudré vindt het wel jammer dat 30% van de festivalgangers geen Tervurenaars zijn, en eveneens gratis kunnen meegenieten van het festival.

Verder is voor GT-Open VLD cultuur met een kleine “c” belangrijk. “Jongeren moeten naar voorstellingen kunnen gaan zonder daarvoor te hoeven uitwijken naar Leuven of Brussel." De partij wil in de volgende legislatuur werk maken van een goed cultuurbeleid binnen de gemeente.

Bij TU lijkt cultuur niet echt op het programma te staan. Meer dan “de heemkundige kring levert goed werk” en “we zijn niet tegen fuifjes” vernemen we niet van Woronoff.

De lijsttrekkers aan het woord

In deel twee zaten de lijsttrekkers Bruno Eulaerts (GT-Open VLD), Geoffroy De Schaetzen (TU), Jan Spooren (N-VA), Mario Van Rossum (CD&V) in de spreekstoel. Mark Van Roy, lijsttrekker van Groen+, liet zich verontschuldigen en vervangen door Bert Vanoost, 3e op de lijst.

Het debat werd overschaduwd door een thema dat lang bleef nazinderen: de financiële situatie van de gemeente. De huidige coalitiepartners hebben de voorbije zes jaar de inwoners van Tervuren een rad voor de ogen gedraaid, vindt Vanoost. “De schuldenlast is verdubbeld en de grootste uitgaven staan nog te gebeuren”, stelt hij. Geoffroy De Schaetzen treedt Vanoost hierin volmondig bij. De gemeentebelastingen werden verhoogd, het bestuur is niet transparant en er is geen ruimte meer voor bijkomende investeringen in de volgende legislatuur, luidt zijn kritiek.

Burgemeester Bruno Eulaerts gaat onmiddellijk in het verweer. “We moeten ons niet blindstaren op de schulden, maar kijken of de schulden aflosbaar zijn! We genereren inkomsten uit patrimoniale operaties om daarmee nieuwe dingen te kunnen betalen”, repliceert hij.

Daarnaast verweert Eulaerts zich met het feit dat de vele EU-burgers die Tervuren rijk is, fiscaal zijn vrijgesteld. “Ik eis hiervoor een compensatie”, stelt Eulaerts verontwaardigd.

Mobiliteit en uitvoering masterplan

Al geruime tijd ijveren de Tervurenaars voor de aanleg van een fietspad langs de N3 en de Tervurenlaan. De Schaetzen vindt het een schande dat de gemeente nog niets heeft ondernomen. Vanoost uit eveneens kritiek op het beleid van de voorbije zes jaar. “De interne conflictcultuur binnen de coalitie en met externe instanties maakt dat het dossier al zes jaar niet is vooruitgegaan”, poneert hij.

“Er zijn drie overheidsinstanties bevoegd die elk verschillende standpunten innemen. Het kan ons niet verweten worden dat we nog niets hebben verwezenlijkt”, reageert burgemeester Eulaerts. Hij pikt het niet dat dit zijn bestuur kwalijk wordt genomen, “hogere overheden moeten zich nog uitspreken over het dossier”.

Wat het masterplan betreft wil Groen+ de plannen de komende legislatuur herbekijken. Voor de partij werden in de voorbije legislatuur te veel prestigieuze projecten gerealiseerd in een sneltempo. De huidige coalitie ziet dat net als een positief gegeven, “in de meeste gemeenten gaat de realisatie van projecten te traag, en hier gaan ze te snel”, zegt Spooren.

Van Rossum laat nog weten dat het masterplan gespreid is tot 2018, en dat CD&V dat plan ook in de volgende legislatuur maar al te graag verder wil uitvoeren.

Al bij al lijken de standpunten van CD&V, N-VA en GT-Open VLD niet onoverbrugbaar. Groen+ en TU blijven zich daarentegen kritisch opstellen. Op 14 oktober weten we welke deelnemer van ’t Groot Debat het publiek het meest heeft weten te overtuigen.

Carmen De Wandelaer

lees ook