""Wonen in eigen streek" niet gericht tegen Franstaligen"

Woningen en bouwgronden met voorrang verkopen aan mensen uit eigen streek is niet discrimerend of tegen de Franstaligen gericht. Dat zegt ex-Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) tijdens een debat in "De zevende dag".

Een gemeentebestuur dat gronden of huizen alleen verkoopt aan mensen die een band hebben met de gemeente beperkt de fundamentele vrijheden. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie.

Hiermee volgt het Europees Hof van Justitie Christian Van Eycken (FDF), Franstalige verkozene in het Vlaams Parlement en oud-burgemeester van Linkebeek, die het decreet discrimerend vindt ten aanzien van Franstaligen. Vooral Brusselaars die in de rand willen gaan wonen, worden door het decreet benadeeld, vindt hij.

Keulen verdedigt het decreet als "sociale maatregel", die de eigendomsverwerving bij jonge gezinnen moet stimuleren. Dat het decreet Franstaligen viseert, vindt hij onzin. "Een Limburger die in de Brusselse rand wil gaan wonen, wordt gepasseerd door een Franstalige die al in die gemeente woont. Van discriminatie ten aanzien van Franstaligen is dus geen sprake", zegt Keulen.

Keulen benadrukt dat de regels bovendien enkel gelden voor woonuitbreidingsgebied, dat slechts een zeer beperkte oppervlakte beslaat van de totale woonzone in een gemeente. Keulen noemt de klacht bij het Europese Hof voor Justitie een "aanval op het imago van de Vlaamse regering".