Crombez: “Regering kan tot 6 ministers beperkt worden”

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) vindt dat er te veel ministers in de federale regering zitten, dat zei hij in De zevende dag. Hij stelt voor om de bevoegdheden duidelijker te verdelen. Een federale regering zou dan slechts uit 6 ministers bestaan met daaronder telkens staatssecretarissen die geen eigen kabinet hebben.

“We zijn met 18 ministers en 18 kabinetten met een zeer grote verdeling van bevoegdheden”, zegt hij. “Als ik bijvoorbeeld sociale dumping wil aanpakken, moet ik met 5 verschillende kabinetten spreken.” Hij stelt voor om eindverantwoordelijken binnen bepaalde thema’s aan te stellen.

“Het zou beter zijn mochten we één kabinet van Financiën hebben met één minister die eindverantwoordelijke is met daaronder enkele staatssecretarissen waarbij dan één verantwoordelijk is voor fraude, één voor ambtenarij en één om de fiscale wetten uit te voeren”, aldus Crombez. “Zonder kabinet boven de administratie.”

Volgens hem kan op die manier de regering beperkt worden tot 6 ministers. En kan de regering “slanker en efficiënter werken”. Daarnaast denkt Crombez dat het systeem een einde maakt aan het heen en weer schuiven van hete aardappels, want dan is er per beleidsonderdeel een eindverantwoordelijke.