"Kerk maakt slachtoffers van misbruik monddood"

Wie een schadevergoeding wil van de arbitragecommissie Seksueel Misbruik, mag daarna geen proces voor schuldig verzuim meer voeren. Renaat Landuyt (SP.A) hekelt dat: "Dat is niet de slachtoffers erkennen, maar miskennen". De bisschoppen ontkennen.

De arbitragecommissie Seksueel Misbruik was een van de aanbevelingen van de Kamercommissie over misbruik in de kerk. Sinds eind vorig jaar staat de arbitragecommissie in de steigers. Voor slachtoffers van wie het misbruik verjaard is, moet de arbitragecommissie bemiddelen. Daardoor kan de kerk toch schadevergoedingen uitkeren.

In een opiniestuk in De Standaard hekelt Renaat Landuyt, voor de SP.A kandidaat-burgemeester in Brugge, hoe die arbitragecommissie werkt. Hij heeft het over contracten waarin de slachtoffers moeten beloven om niet meer over de feiten te praten.

"Het was net het doel van de bemiddeling om het leed van de slachtoffers toch te erkennen, wat heel belangrijk is. Maar als je een regeling voorstelt waarbij ze moeten zwijgen, ga je hen opnieuw miskennen in plaats van te erkennen", zegt Landuyt.

Daarnaast mogen de slachtoffers ook geen proces voor schuldig verzuim meer voeren tegen de kerk. Advocaat Walter Van Steenbrugge verzamelt bijvoorbeeld zulke dossiers om dan -voor al dan niet verjaarde feiten- een proces te voeren voor schuldig verzuim.

"Maar de procedure over de feiten zelf staat los van de procedure voor het toedekken van de feiten." Ook daar holt de arbitragecommissie haar eigen doel uit door de contracten, stelt Landuyt.

"Slachtoffers tot nu toe tevreden"

De bisschoppen ontkennen dat de slachtoffers zich moeten terugtrekken uit de procedure over schuldig verzuim. "Zij blijven daartoe het recht hebben", zegt Tommy Scholtes, de woordvoerder van de bisschoppenconferentie.

"De bisschoppen en de bijzondere parlementaire commissie, waarvan Renaat Landuyt lid is, hebben in onderling akkoord een onafhankelijk orgaan opgericht: het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik. Dat is sinds maart 2011 aan het werk en een permanente arbitragekamer met onafhankelijke 'arbiters' beoordeelt de aanvragen en doet een poging tot verzoening", aldus Scholtes.

"Het zijn de arbiters die met de verzoenende partijen een proces-verbaal opstellen van het bereikte akkoord en over de inhoud een akkoord overeenkomen. De bisschoppen mengen zich op geen enkele manier in de werkzaamheden van het centrum en respecteren de scheiding der machten."