"Lessen trekken uit de bankencrisis"

De bank-verzekeraar KBC gaat ingrijpend reorganiseren en kosten besparen. De onderneming wil haar structuur hervormen en plooit zich terug op de bank- en verzekeringsactiviteiten. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad.

KBC wil de strategie van de groep aanpassen. Het is de bedoeling om "wendbaarder, efficiënter en competitiever te worden", zo klinkt het. De organisatiestructuur zal daarbij worden afgestemd op de nieuwe strategische keuzes.

KBC wil focussen op de bank- en verzekeringsactiviteiten. Geografisch zal het bedrijf zich toespitsen op België en Centraal- en Oost-Europa, waar KBC al langer actief is. Winstmotoren worden België en Tsjechië. Dat laatste land wordt uit de divisie Centraal- en Oost-Europa gelicht en wordt een aparte divisie. "Merchant banking", bedrijfsbankieren, zal voortaan worden ondergebracht in de divisie België. Bedrijfsbankieren als aparte divisie wordt dus opgeheven.

"We willen lessen trekken uit de bankencrisis", licht CEO Johan Thijs toe. "We gaan ons niet meer bezighouden met hypercomplexe, derivate producten. We gaan klanten daar niet meer mee lastigvallen, ook niet als ze er expliciet om vragen."

Geen groot banenverlies verwacht

De vakbonden zijn ingelicht over de reorganisatieplannen. Groot banenverlies is er niet, er wordt volgens de bonden niet geraakt aan de lopende cao. Vermoed wordt dat er bij de hogere kaderleden wel ontslagen zullen vallen. Bij KBC werken wereldwijd ongeveer 45.000 mensen, van wie 14.500 in België.

Dirk De Backere, de hoofdafgevaardigde van LBC, laat zich alvast positief uit over de wijziging in cultuur die KBC plant. "Weg van een strakke en hiërarchische structuur naar een structuur waarbij mensen meer vrijheid krijgen om zich te ontplooien", stelt hij. "Dit is de weg van het gezond verstand."