"Misbruik in zorginstellingen niet aangepakt"

De Nederlandse overheid heeft te weinig gedaan om seksueel misbruik in de jeugdzorg aan te pakken. Dat staat in een rapport van een speciale onderzoekscommissie dat vandaag voorgesteld is.

De onderzoekscommissie-Samson onderzocht twee jaar lang meldingen van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen in instellingen en pleeggezinnen. Het gaat om 800 meldingen over de periode 1945 tot nu.

Twee derde van de gevallen ging over misbruik in een instelling, 30 procent in pleeggezinnen en 5 procent in zowel een instelling als pleeggezinnen. 42 dossiers worden aan het parket doorgespeeld.

Volgens de commissie wist de overheid van het misbruik, maar deed ze er niks aan. "Kinderen hebben niet altijd de bescherming gekregen waar ze recht op hadden. Aanvankelijk omdat men geen idee had van de ernst en de omvang van het misbruik, later door een gebrek aan professionaliteit en durf", luidt het oordeel van de commissie.

"De overheid is te lang blijven steken in de goede bedoelingen. Al in 1990 wilde ze meer onderzoek naar de omvang van het misbruik, toch is er 20 jaar lang niks gebeurd. De aanpak van het misbruik werd te veel aan de sector overgelaten, maar die slaagde er niet in de problemen te herkennen en bespreekbaar te maken. Ook werd er onvoldoende ingegrepen."

Jeugdzorg in Nederland zegt geschokt te zijn door de bevindingen van de commissie en biedt zijn excuses aan aan de slachtoffers.