Defensie op zoek naar 1.700 nieuwe militairen

Het Belgische leger zal in 2013 1.700 plaatsen vacant stellen voor nieuwe rekruten. Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) wil ook 130 burgers rekruteren. Van de 1.500 vacatures van 2012 werden er al 1.045 ingevuld.

"De nieuwe aanwervingen moeten leiden tot een verjonging van het korps", zei Pieter de Crem, de minister van Defensie, in een mededeling. De aanwervingen van 2012 zijn nog niet allemaal ingevuld en lopen nog tot het einde van dit jaar. Van de 1.500 plaatsen zijn er nog 455 open.

In 2013 wil Defensie nog eens 1.700 militairen en 130 burgers rekruteren, het hoogste cijfer in tien jaar. Het gaat om 1.017 Nederlandstaligen en 683 Franstalige militairen. De aanwervingen gebeuren vooral om medewerkers die met pensioen gaan te vervangen.

"De combinatie tussen werk en avontuur maakt van Defensie eigenlijk een unieke werkgever", stelt kolonel Annicq Bergmans, de verantwoordelijke voor de rekrutering. "De verloning is bovendien voldoende goed om mensen toch over de streep te trekken om te kiezen voor Defensie."

De strijdkrachten zetten fors in op hun rekruteringscampagne omdat ze op het vlak van de knelpuntberoepen moeten concurreren met de privé-sector.