Groot onderzoek naar Vlaamse woningen

Zo'n 10.000 gezinnen krijgen de komende maanden een onderzoeker over de vloer, die de staat van de woning in kaart zal brengen. Het doel van dit grootscheepse woononderzoek is het beleid nog beter af te stemmen op de realiteit.

Het is van 2005 geleden dat er nog een groot onderzoek gebeurde naar de staat van het Vlaamse woningenpatrimonium. Toen werden 5.200 woningen onderzocht, enkel aan de buitenkant. Het nieuwe woononderzoek zal de toestand van 10.000 woningen in kaart brengen, zowel buiten als binnen.

Daarnaast wordt de gezinshoofden een vragenlijst voorgelegd waarin wordt gepeild naar onder andere de woongeschiedenis van de bewoners, de woonkost, de tevredenheid over de woning en de buurt en hoe de bewoners hun energieverbruik proberen te beperken.

De steekproef van het woononderzoek zal zo worden samengesteld dat er behalve over heel Vlaanderen ook conclusies kunnen worden getrokken over de afzonderlijke centrumsteden, over het verschil tussen stad en buitengebied en over de verschillende deelsegmenten van de woningmarkt zoals de private huurmarkt.

"Dit grote woononderzoek zal ons een schat aan informatie opleveren over de manier waarop de Vlamingen anno 2012 wonen", zegt minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A). "Dat zal ons helpen om ons beleid nog beter af te stemmen op de realiteit. Ik denk bijvoorbeeld aan maatregelen die de betaalbaarheid van wonen bevorderen of aan beleid dat energiebesparing in woningen aanmoedigt."